DR N. MED. ŁUKASZ SIELSKI

GRUNWALDZKA 36A
81-754 SOPOT
MIEJSCE PRACY
CM W BYDGOSZCZY UMK W TORUNIU
EDUKACJA
CM UMK W BYDGOSZCZY
PUBLIKACJE NAUKOWE
GABINET PRYWATNY
Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej Łukasz Sielski realizuje projekt pod nazwą " Prowadzenie prac B+R przez Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Łukasz Sielski nad leczeniem urazów i bólu związanego z układem mięśniowo-szkietowym przy użyciu innowacyjnych metod fizjoterapii" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , dofinansowany ze środków EFRR, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPM.01.02.00-00-061/12-00.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków