Gabriela Bidzińska

ul. Klimasa 45
50-515 Wrocław
MIEJSCE PRACY
Doświadczenie zawodowe:
X.2014 - VII.2016 Praktyki zawodowe (500 godzin dydaktycznych)

XII.2013 – XII.2016 Ambasador Fundacji DKMS Polska

X.2011 –VII.2014 Praktyki z zakresu Fizjoterapii Klinicznej (400 godzin dydaktycznych)

X.2011 –VII.2014 Praktyki z zakresu Kinezyterapii (260 godzin dydaktycznych)

X.2011 –VII.2014 Praktyki z zakresu Fizykoterapii (260 godzin dydaktycznych)

Kursy i szkolenia:
• Uczestnictwo w kursie PNF Podstawowy (w trakcie)
• Ukończenie kursu Gimnastyka dla kobiet w ciąży
• Ukończenie kursu Gimnastyka dla kobiet po ciąży
• Ukończenie kursu Bark według koncepcji Maitland
• Ukończenie kursu Thera-Band Academy- Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical Fitness
• Ukończenie kursu podstawowego Kinseiology Taping zgodnego ze standardami K-Active Association
• Uczestnictwo w Warsztatach na temat „Podstawy Transferów osób poruszających się na wózkach”
• Ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży
EDUKACJA
X.2014 - VII.2016 Studia Magisterskie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
w Opolu, kierunek Fizjoterapia

X.2011 - VII.2014 Studia Licencjackie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
w Opolu, kierunek Fizjoterapia

IX.2008 - VI.2011 I Liceum Ogólnokształcące „Carolinum” im. Jana III Sobieskiego w Nysie
PUBLIKACJE NAUKOWE
- „Próba oceny wpływu elektrostymulacji prądami Kotza oraz ćwiczeń izometrycznych na mięsień prosty uda. Doniesienie wstępne”
- “Porównanie efektów elektrostymulacji rosyjskiej oraz ćwiczeń izometrycznych na siłę, wytrzymałość oraz aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda - randomizowane doniesienie wstępne”
- „PróbaocenyelektrostymulacjiprądamiKotzaorazćwiczeńizometrycznych”
- „Próba oceny dwóch technik energizacji mięśni: hamowania reciprokalnego i poizometrycznej relaksacji na mięsień prosty uda. Doniesienie wstępne”
- „Elektromiograficzna analiza zmian aktywności bioelektrycznej części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu pod wpływem aplikacji Kinesiology Taping oraz Cross Taping- randomizowane doniesienie wstępne z grupą placebo”
- „Zastosowanie poizometrycznej relaksacji mięśni i metody Kinesiology Taping w przypadku wzmożonego napięcia części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu: doniesienie wstępne"
- „Ocena efektywności zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej w wybranych schorzeniach narządu ruchu o etiologii zapalnej- krytyczny przegląd piśmiennictwa”
- “Ocena oddziaływania dwóch technik energizacji mięśni: hamowania reciprokalnego oraz poizometrycznej relaksacji na aktywność bioelektryczną mięśnia prostego uda - randomizowane doniesienie wstępne”
- “Short-term effects of kinesio taping and cross taping application in the treatment of latent upper trapezius trigger points: a prospective single blind, randomized, placebo-controlled trial”
- „Błąd medyczny, a odpowiedzialność cywilnoprawna fizjoterapeutów”
- „Ocena zmian aktywności bioelektrycznej mięśni prostego brzucha oraz prostownika grzbietu w wyniku aktywacji mięśni głębokich – doniesienie wstępne”
- „Elektromiograficzna analiza zmian aktywności bioelektrycznej mięśni prostowników grzbietu w wyniku aplikacji Kinesiology Taping u kobiet po porodzie – doniesienie wstępne”
- „Ocena wybranych parametrów stabilograficznych u pacjenta po przebytym udarze TIA: opis przypadku”
- “Analiza stanu funkcjonalnego zawodników uprawiających street workout ocenianej testem FMS”
- “Elektromiograficzna ocena wybranej aplikacji Kinesiology Taping na poziom rozluźnienia części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu - doniesienie wstępne z grupą placebo”
- “Posturograficzna ocena zmian obciążenia kończyn dolnych po zastosowaniu aplikacji Kinesiology Tapingu oraz maty do stymulacji taktylnej - randomizowane doniesienie wstępne”
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków