TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

 
Dostępne terminy: 2018

 


Nowe szkolenie w fizjoterapii uroginekologicznej z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy lekarzy ginekologów i uroginekologów z fizjoterapeutami zajmującymi się pacjentami z problemami funkcjonalnymi w obrębie miednicy mniejszej.

Cykl szkolenia obejmuje sześć modułów z czego ostatni jest modułem egzaminacyjnym, na którym uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymują tytuł dyplomowanego terapeuty uro-ginekologicznego certyfikowany przez PTUG. Olbrzymim walorem tego szkolenia jest zespół wykładowców składający się z:

 

Lekarzy :

 

Fizjoterapeutek :

 

Psychologa:

 

Taki zespól pozwoli Państwu poznać medycynę uroginekologiczną w sposób bardzo profesjonalny i oparty na najnowszych badaniach naukowych związanych z tym tematem.


 

Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet

 


 

 

Opis poszczególnych modułów:


Moduł 1.
Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

W czasie trwania pierwszego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej. Jest to moduł obejmujący szczegółowe badanie i postępowanie fizjoterapeutyczne w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej per vaginam, per rectum. Szczegółowo zostaną omówione formy postępowania terapeutycznego oraz treningu mięśniowego dobranego indywidualnie do rodzaju dysfunkcji.

Pierwszy moduł szkolenia PTUG zawiera następujące treści:

 • powtórzenie anatomii z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i fizjologii dna miednicy, z uwzględnieniem dna miednicy u kobiet i mężczyzn;
 • szczegółowe badanie dna miednicy mniejszej, holistyczne podejście do pacjenta z uwzględnieniem oceny zgodnie z wytycznymi ICF;
 • badanie palpacyjne dna miednicy, badanie "per vaginam";
 • techniki pracy z mięśniami dna miednicy, omówienie możliwości zastosowania technik mięśniowych i manualnych;
 • sens zajęć grupowych i pracy domowej pacjentek/tów.

 

Moduł 2.
Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

Moduł ten obejmuje postępowanie operacyjne i fizjoterapeutyczne z wyróżnieniem różnych technik operacyjnych i rodzajów operacji. Ta część zawiera także informacje związane z opieką terapeutyczną w trakcie okresu ciąży, przygotowanie pacjentki do porodu, jak również określa rolę fizjoterapeuty po porodzie z uwzględnieniem podziału na poród siłami natury oraz przez cięcie cesarskie.

Szczegółowe treści kursu:

 • omówienie fizjologii i patologii okresu ciąży;
 • rola fizjoterapeuty w ciąży i przygotowaniu do porodu;
 • fizjoterapia poporodowa;
 • fizjoterapia pooperacyjna z uwzględnieniem techniki dojścia w czasie zabiegu

 

Moduł 3.

Wykłady lekarskie.
Czas trwania - 2 dni.

W czasie trwania trzeciego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej z perspektywy ginekologa. Precyzyjne omówione będą także zagadnienia związane z patologią i patofizjologią tego obszaru ciała takie jak: zaburzenia statyki narządów czy różne formy nietrzymania moczu.
Podczas zajęć praktycznych zostanie przeprowadzone badanie ginekologiczne.

 

Moduł 4.
Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

Kurs obejmuje przygotowanie uczestników z zakresu zastosowania pessaroterapii w pracy fizjoterapeuty. Pokazane zostaną różne rodzaje biofeedback’u z omówieniem jego znaczenia i zastosowania w konkretnych przypadkach klinicznych. Uczestnicy kursu poznają również rolę elektrostymulacji mięśni miednicy mniejszej, jej rodzaje i działanie. Podczas tego modułu zostaną również szerzej omówione teoretycznie i praktycznie aspekty bólu i zespołów bólowych dna miednicy.

Szczegółowe treści kursu:

 • pessary, ich rodzaje, zastosowanie i metody dobierania;
 • biofeedback - rodzaje i znaczenie w terapii;
 • EMG w terapii zaburzeń dna miednicy;
 • elektrostymulacja z wykorzystaniem elektrod dopochwowych i przezskórnych;
 • dolegliwości bólowe dna miednicy (m.in. wulwodynia, coccygodynia, bolesne miesiączkowanie).


Moduł 5.
Fizjoterapia + psychologia.
Czas trwania  - 3 dni.

Jest to moduł obejmujący szkolenie fizjoterapeutyczne z zakresu proktologii. W czasie jego trwania przedstawione zostaną zagadnienia związane z anatomią, fizjologią jak i zaburzeniami w obrębie układu trawiennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami stosowania różnych form terapii.
Ponadto w trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem pracującym na co dzień z osobami z dysfunkcjami obszaru miednicy mniejszej.
Ta część kursu zawiera także powtórzenie wiadomości do egzaminu, omówienie zagadnień do egzaminów teoretycznego i praktycznego.


Moduł 6.
Czas trwania - 1 dzień.

Moduł egzaminacyjny obejmujący egzamin teoretyczny i praktyczny.
 


Grupa docelowa:
fizjoterapeuci

 


Koszt szkolenia:

dla grup rozpoczynających w roku 2017

 • Moduł I - 1200 zł
 • Moduł II - 1200 zł
 • Moduł III - 780 zł
 • Moduł IV - 1300 zł ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V - 1200 zł
 • Moduł VI (egzamin) - 500 zł

 

dla grup rozpoczynających w roku 2018

 • Moduł I - 1300 zł
 • Moduł II - 1300 zł
 • Moduł III - 780 zł
 • Moduł IV - 1400 zł ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V - 1300 zł
 • Moduł VI (egzamin) - 500 zł

 


 

Terminy:

 

Grupa

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł V

Moduł VI
(egzamin)

Grupa 5

Kraków

24 - 26.02.2017

18 - 20.06.2017

04 - 05.11.2017

08 - 10.08.2017

06 - 08.11.2017

 16.12.2017

Grupa 6

Kraków

05 - 07.08.2017

22 - 24.09.2017

04 - 05.11.2017

17 - 19.12.2017

18 - 20.02.2018

17.06.2018

Grupa 7

Kraków

08 - 10.12.2017

21 - 23.02.2018

26 - 27.05.2018

21 - 23.07.2018

01 - 03.10.2018

 

Grupa 8

Kraków

09 - 11.06.2018

18 - 20.08.2018

03 - 04.11.2018

 

 

 

Grupa 10

Warszawa

10 - 12.02.2018

22 - 24.06.2018

18 - 19.08.2018

12 - 14.10.2018

 

 

Grupa 12

Wrocław

06 - 08.09.2018

20 - 22.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków