TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej

 
Dostępne terminy: 2018

Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


Kurs „Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej” poświęcony jest zagadnieniom związanym z procedurami usprawniającymi pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego. W trakcie kursu zostaną przypomniane zagadnienia związane z anatomią, fizjologią i patofizjologią układu oddechowego. Zostaną omówione najczęściej występujące schorzenia tego układu, ich mechanizm oraz objawy występujące u pacjentów z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej ICF. Najważniejszą część kursu stanowi omówienie i praktyczne wykonanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych, które fizjoterapeuta może wykonać w ramach zindywidualizowanego programu usprawniania tej grupy chorych. Prowadząca kurs przedstawi: zagadnienia związane z kontrolą posturalną, sposoby badania i monitorowania procesu usprawniania (w oparciu o testy: sprawności, oceniające nasilenie objawów i ogólny stan sprawności chorych), metody wspomagające oczyszczanie drzewa oskrzelowego (techniki drenażowe, kontrolowanego kaszlu, urządzenia wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych), techniki reedukacji wzorca oddechowego (w oparciu o zasady koncepcji Bobath i PNF).

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów pracujących na wszystkich oddziałach i w placówkach opieki medycznej, gdzie przebywają chorzy z dysfunkcjami układu oddechowego lub inni chorzy narażeni na ich wystąpienie z powodu współistniejącego schorzenia zasadniczego.          

  


Plan kursu :

Dzień 1

08:30 - 09:00 wprowadzenie
09:00 - 11:00 fizjologia i patofizjologia oddychania, przepona jako mięsień wdechowy i posturalny
11:00 - 11:20 przerwa
11:20 - 13:00 znaczenie postawy dla wzorca oddechowego; choroby układu oddechowego ich wpływ na pracę mięśni oddechowych – praktyka i teoria
13:00 - 13:45 przerwa
13:45 - 15:00 praca praktyczna (kontrola posturalna, mobilizacja mięśni kompensacyjnych i stymulacja posturalnych w ćwiczeniach oddechowych)
15:00 - 15:20 przerwa
15:20 - 16:30 praca praktyczna cd (pozycjonowanie pacjenta, pozycje ułożeniowe w siadzie i leżeniu)

 

Dzień 2

08:30 - 10:00 badanie pacjenta pulomonologicznego, testy sprawności
10:00 - 11:00 praca praktyczna (wybrane testy sprawności)
11:00 - 11:20 przerwa
11:15 - 13:00 techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego; teoria i praktyka
13:00 - 13:30 przerwa
13:30 - 15:30 praca praktyczna  (techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego, ćwiczenia kontroli oddechu, ćwiczenia skutecznego kaszlu, metody kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej)

 


 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków