TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Funkcjonalna terapia powięziowa

 
Dostępne terminy: 2018

 


BADANIE I LECZENIE

Zdolność dynamicznego, ekonomicznego i wydajnego poruszania się zawdzięczamy w znacznej mierze biomechanicznym i sensorycznym właściwościom powięzi. Aktualne wyniki badań naukowych wykazują, że powięzi mają zdolność skurczu niezależnie od muskulatury. Poza tym, powięzi są bogato unerwione. Wyniki te wskazują na proprioceptywną funkcję powięzi, jak i na czynny udział powięzi w organizacji postawy i ruchu. Tkanka powięziowa mięśni odpowiada dodatkowo za przenoszenie sił i napięcia. Przez to dają one stabilność. Aktualna wiedza, dotycząca jej znaczenia w powstawaniu bólu sprawia, iż niezaprzeczalnie należy traktować powięź jako czynnik mający znaczenie w procesie klinicznego rozumowania. Nieprawidłowa postawa, monotonne ruchy, przeciążenia i nieprawidłowe obciążenia wpływają na statyczną i dynamiczną integralność układu mięśniowo- szkieletowego. Podczas interakcji z siłą ciężkości i środowiskiem ciało aktywuje strategie kompensacyjne w celu zachowania równowagi, unikania bólu, zgodnie z zasadą ekonomii. Na poziomie strukturalnym to przeprogramowanie może manifestować się skracaniem i zgrubieniem powięzi. Powięzi tracą swą elastyczność i zdolność ślizgową. Wiele przemawia za tym, że zgrubienia powięzi mogą być przyczyną i/albo czynnikiem przyczyniającym się do dysfunkcji ruchu.

Za pomocą funkcjonalnych technik powięziowych możemy te zmiany dysfunkcyjne wycofać i poprzez to zoptymalizować ruchomość, postawę, wydajność ruchu i postrzeganie ciała.

 

Szkolenie trwa 5 dni i składa się z połączonego modułu podstawowego (3 dni) oraz modułu rozwijającego (2 dni).

 


Moduł podstawowy (3 dni po 32 jednostki lekcyjne)

 

Cele

Na tym szkoleniu nauczysz się:

 • diagnostyki postawy i dysfunkcji ruchu w nawiązaniu do powięzi

 • podstaw i zasad działania technik powięziowych

 • właściwego stosowania technik powięziowych

 • stosowania technik powięziowych dostosowanych do różnych sytuacji klinicznych

 

Treść

 • Anatomia i układ mięśniowo-powięziowy

 • Zadania układu mięśniowo-powięziowego we wzorcach ruchowych

 • Adaptacja układu mięśniowo-powięziowego do funkcji wzgl. dysfunkcji

 • Analiza postawy i ruchu w odniesieniu do układu mięśniowo-powięziowego

 • Funkcjonalne techniki powięziowe

 

Metody / sposoby pracy

 • Teoria - wykłady

 • Praktyka (na sobie)

 • Demonstracje technik powięziowych

 

Kontrola procesu nauczania

Superwizja w trakcie praktyki oraz dyskusje.

 


Moduł rozwijający (2 dni po 21 jednostek lekcyjnych )

 

Cele

Na tym szkoleniu nauczysz się:

 • aktualnych wyników badań dotyczących sposobu funkcjonowania powięzi

 • utrwalenia, jak i zróżnicowania technik podstawowych

 • nowych technik powięziowych

 • dopasowywać techniki powięziowe do różnych sytuacji klinicznych

 • harmonizować wegetatywny układ nerwowy

 • treningu powięziowego

 

Treść

 • Refleksja na temat znaczenia anatomii powięzi

 • Refleksje dotyczące diagnostyki powięziowej

 • Palpacja w celu diagnostyki poziomu aktywności wegetatywnego układu nerwowego

 • Techniki w celu regulacji wegetatywnego układu nerwowego

 • Techniki powięziowe dla głębokich warstw ciała

 • Dynamiczne rozciąganie powięziowe

 • Ćwiczenia dla powięzi

 

Metody / sposoby pracy

 • Teoria – wykłady

 • Praktyka (na sobie)

 • Demonstracje technik powięziowych

 • Demonstracja ćwiczeń rozciągania powięzi

 

Kontrola procesu nauczania

Superwizja w trakcie praktyki oraz dyskusje.

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków