TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

IBITA Bobath dla dorosłych (IBITA Bobath for adults) - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy: 2017 2018


 


Kurs rozwijający IBITA Bobath daje możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy zdobytej na kursie podstawowym. Bardzo ważną częścią kursu jest codzienna praca uczestników kursu z pacjentem oraz demonstracje pacjentów prowadzone przez instruktorów. 

 


Wymagania kwalifikacyjne: 

 • ukończony kurs podstawowy
 • półroczna przerwa po ukończeniu kursu podstawowego
   

 


 

Tematyka szkolenia w Krakowie oraz we Wrocławiu – 2017 r.

„Kończyna górna”

Prowadzenie kursu: Rainer Schönhut, PT, IBITA Advanced Instructor

 

 

Zagadnienia poruszane na kursie:

 

ICF: “International Classification of Functioning, Disability and Health”

 • Teoria kończyny górne: podstawy anatomiczne obręczy barkowej; podwichnięcie / bolesny bark; ręka; kompleksowy regionalny zespół bólowy (CRPS); tułów
 • Badanie / główny problem
 • Aktywności  kończyn górnych w:  leżeniu na plecach i na boku, w siadzie; w siadzie + ręka; w staniu

 

Praktyka:

 • Praca kursantów z pacjentem
 • Praca prowadzącego kursu z pacjentem

 

Język wykładowy: j. niemiecki

Tłumaczenie na język polski

 


 

 

Tematyka szkolenia w Warszawie – 2017 r.

„Praktyczne zastosowanie koncepcji Bobath w neuropatologiach”

Prowadzenie kursu: Benedikt Bömer, PT, IBITA Advanced Instructor

 

Celem kursu rozwijającego jest to, aby kursanci w ramach rozumowania klinicznego rozpoznawali i postrzegali, które struktury, po określonym uszkodzeniu CUN, są zajęte i jaką interwencję terapeutyczną z koncepcji Bobath należy zastosować. Im lepiej rozumie się i rozpoznaje procesy plastyczności po uszkodzeniu / chorobie centralnego układu nerwowego, tym efektywniej i precyzyjniej można leczyć pacjenta.

Oprócz porażenia połowicznego omówione zostaną uszkodzenia pnia mózgu i móżdżku oraz sposoby rozpoznawania typu uszkodzenia na podstawie widocznych i wyczuwalnych zaburzeń ruchu.

 

W ramach powtórzenia i rozwinięcia neuropatologii (teoria i praktyka!) zostaną poruszone tematy:

 • zespół górnego motoneuronu: różnicowanie, symptomy dodatnie (różnicowanie pomiędzy spastycznością, hipertonusem mięśniowym, reakcjami stowarzyszonymi…) Jak rozpoznam symptomy ujemne i jak zróżnicuję spastyczność, hipertonus mięśniowy i zjawiska adaptacyjne?;
 • wyzwania terapeutyczne przy uszkodzeniu pnia mózgu (utrata kontroli posturalnej, ograniczenie uwagi i czujności, ograniczenie oddychania);
 • powtórzenie funkcji móżdżku. Co robić przy uszkodzeniu / chorobie móżdżku?;
 • rozwój interwencji terapeutycznych przy różnych uszkodzeniach na poziomie struktur oraz aktywności i partycypacji.

 

Praktyka:

 • demonstracja pacjentów przez prowadzącego;
 • badanie i leczenie pacjentów neurologicznych nadzorowane przez instruktora.

 

Język wykładowy: j. angielski

Tłumaczenie na język polski

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków