TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Orthopedic Medicine International - Cyriax OMI

Cyriax OMI

 
Dostępne terminy:   2022

 

Kliknij aby zobaczyć film z badania standardowego odcinka szyjnego

 

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa jest kompleksowym systemem diagnostyki i terapii zaburzeń narządu ruchu. James Cyriax (1904 - 1985) brytyjski lekarz ortopeda nazywany "ojcem" medycyny ortopedycznej, poświęcił całe swoje życie na stworzenie logicznego systemu badania  klinicznego, które za pomocą prostych testów, wywiadu i obrazów klinicznych doprowadza badającego do prawidłowej diagnozy uszkodzonej tkanki w układzie ruchu.

 

System opiera się na kilku elementarnych teoriach m in.: bólu promieniującego oraz selektywnego napięcia - struktura, która jest uszkodzona będzie bolesna w sytuacji napięcia jej włókien. Szczegółowo wykonane badanie kliniczne z wykorzystaniem tych wskazówek pozwoli klinicyście ustalić, która tkanka jest uszkodzona oraz zaplanować terapię i przebieg  usprawniania pacjenta.


Większość prezentowanych terapii została opracowana przez Cyriaxa np:

 • głęboki masaż poprzeczny  stosowany dla uszkodzeń mięśni/ścięgien/więzadeł;
 • mobilizacje / manipulacje stosowane w przypadku sklejeń więzadłowych / przemieszczenia uszkodzeń wewnątrzstawowych;
 • trakcja stosowana dla  patologii kręgosłupowych;
 • rozciąganie torebki stawowej - w przypadku uszkodzeń torebkowych.

Algorytmy badania i terapii koncepcji Cyriax stosowane są  przez lekarzy i fizjoterapeutów na całym świecie.
Dodatkowym atutem szkolenia jest uzupełnienie standardowych technik Cyriaxa o różne metody współczesnej fizjoterapii (techniki terapii manualnej, tkanek miękkich czy reedukacji nerwowo -mięśniowej)

Szkolenie składa się z siedmiu modułów czterodniowych i zakończone jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym nadającym tytuł "Międzynarodowego terapeuty OM Cyriax" akredytowany przez Orthopaedic Medicine International OMI GLOBAL.
 

 


Zakres tematyczny poszczególnych modułów:


Moduł 1

 • Sylwetka Jamesa Cyriaxa
 • Ból promieniujący ( patomechanizm, właściwości)
 • Urazy tkanek miekkich (rodzaje, klasyfikacje, strategie terapii)
 • Wzorce kliniczne (uszkodzenie wewnątrzstawowe, pozastawowe, sklejenia więzadłowo-torebkowe)
 • Kompresja struktur nerwowych (podział, symptomy, objawy)
 • Kompleks barkowy:
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Badanie kliniczne (wywiad, badanie funkcjonalne)
  • Wzorzec torebkowy (interpretacja, strategie terapii - mobilizacje, dystrakcje, oscylacje, rozciąganie, autoterapia, trening)
  • Wzorzec pozatorebkowy (interpretacja, strategie terapii)
  • Uszkodzenia struktur kurczliwych (klasyfikacja tendinopatii, lokalizacje, mobilizacje tkanek miękkich)
  • Głęboki masaż poprzeczny (wskazania, przeciwwskazania)
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa:
  • Wprowadzenie (epidemiologia, patogeneza, spojrzenie Cyriaxa - uszkodzenie wewnątrzstawowe)
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Wywiad (symptomy, objawy, obrazy kliniczne)
  • Badanie (testy stawowe, oponowe, korzeniowe)
  • Koncepcja dyskowo-oponowa, stenotyczna, więzadłowa
  • Techniki oscylacji, mobilizacji, automobilizacji, manipulacji, techniki antydewiacyjne
  • Manipulacje rotacyjne, wyprostne- (wskazania, przeciwwskazania, strategia wykonywania)
  • Trakcja mechaniczna, manualna
  • Profilaktyka, ćwiczenia wzmacniające


Moduł 2

 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
  • Powtórka materiału z modułu I: badanie kliniczne, techniki manipulacji
  • Badania obrazowe
  • Patologie nie-dyskogenne - Analiza "Czerwonych flag" symptomy i objawy
  • Patomechanizmy samoleczenia zespołów bólowych kręgosłupa (resorbcja, erozja, niedokrwienny zanik korzenia)
 • Staw łokciowy
  • Badanie kliniczne
  • Interpretacja testów pasywnych (złamania, myositis ossificans, wolne ciałka stawowe, zapalenia stawu)
  • Interpretacja testów oporowych (diagnostyka różnicowa uszkodzeń ściegnistych i mięśniowych)
  • Łokieć tenisisty / golfisty (klasyfikacja, cykl tendinozy, diagnostyka różnicowa, strategia postępowania, techniki tkanek miękkich, manipulacja)
 • Nadgarstek i kciuk
  • Anatomia palpacyjna
  • Badanie kliniczne
  • Cieśń kanału nadgarstka (diagnostyka różnicowa, neuromobilizacje)
  • Interpretacja testów pasywnych (złamania, zapalenia, badanie terapia)
 • Odcinek szyjny kręgosłupa
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Badanie kliniczne (wywiad, badanie funkcjonalne)
  • Przepuklina dyskowa (symptomy objawy oponowe, korzeniowe, rdzeniowe)
  • Techniki mobilizacji trakcyjnej
  • Techniki Manipulacji trakcyjnej (wskazania, przeciwwskazania)
  • Techniki Ślizgu przednio tylnego, bocznego
  • Patologie nie-dyskogenne- Analiza "Czerwonych flag" symptomy i objawy
 • Podudzie i stopa
  • Anatomia palpacyjna
  • Badanie kliniczne (wywiad, badanie funkcjonalne)
  • Interpretacja testów oporowych ( "noga tenisisty" diagnostyka, leczenie, zakrzepica żył głębokich, uszkodzenia ścięgna Achillesa klasyfikacja, terapia tkanek miękkich, trening ekscentryczny.


Moduł 3

 • Podudzie i stopa
  • Interpretacja: górny  i dolny staw skokowy (zapalenia stawów, krwiak, wolne ciałko, uszkodzenia więzadłowe)
  • Uraz inwersyjny stawu skokowo-goleniowego ( mechanizm, diagnostyka różnicowa, dzwonki alarmowe, terapia, ćwiczenia prioprocepcji)
 • Piersiowy odcinek kręgosłupa
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Uszkodzenia krążka międzykręgowego (konflikt dyskowo-oponowy, dyskowo- korzeniowy, neuralgia międzyżebrowa)
  • Techniki mobilizacji wyprostne, jednostronne
  • Techniki oscylacji wyprostne, jednostronne
  • Techniki manipulacji wyprostne, jednostronne, rotacyjne, wskazania przeciwwskazania
  • Patologie nie-dyskogenne- Analiza "Czerwonych flag" symptomy i objawy
  • Zespół posturalny, erozje boczne, przednie, stenoza zachyłka bocznego
 • Staw Kolanowy
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Uszkodzenia więzadeł MCL, LCL, łąkotkowo-piszczelowe, diagnostyka różnicowa, terapia
  • Dzwonki alarmowe- złamania, krwawienia, infekcje, zapalenia o podłożu reumatoidalnym
  • Uszkodzenia łąkotek / wolne ciałko stawowe / zapalenie stawu
  • Interpretacja testów oporowych ( Tendinopatie, Chondromalacje, uszkodzenia grupy kulszowo-goleniowej, m. Podkolanowy, głęboki masaż poprzeczny)
 • Pośladek i biodro
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Interpretacja wzorca torebkowego (choroba zwyrodnieniowa, zapalenie stawu)
  • Techniki mobilizacji trakcyjnej, ślizgi, PIR, trening reedukacji nerwowo-mięśniowej, autoterapia, rozciąganie
  • Objaw pośladka- interpretacja
  • Chromanie pośladkowe diagnostyka różnicowa zaburzeń naczyniowych
  • Choroby stawu biodrowego u dzieci
 • Interpretacja wzorca poza - torebkowego (wolne ciałka, zapalenia kaletek stawu biodrowego, jałowa martwica głowy kości udowej)
 • Interpretacja testów oporowych
   


Moduł 4

 • Szyjny odcinek kręgosłupa
  • Powtórka: badanie kliniczne, techniki manipulacji
  • Anatomia układu kręgowo - podstawnego/przedsionkowego
  • Zawroty głowy ( diagnostyka różnicowa przyczyn centralnych i obwodowych, testy Dix hallpike, próba romberga, de kleyn-Nieuwenhuyse, step test , barre, terapia ćwiczeniai adaptacyjnymi))
  • Badanie dodatkowe
  • Tylno-centralna przepuklina dyskowa- (techniki specjalne)
  • Manipulacja: koncepcja Cyriax vs inne spojrzenia terapuetyczne, strategia terapii technikami manipulacyjnymi
  • Rotacyjne techniki manipulacji, manipulacja do zgięcia bocznego
  • Ostry kręcz szyii ( analiza przyczyn mieśniowych, krążkowych, internistycznych, postępowanie terapeutyczne)
  • Trakcja (mechaniczna, manualna)
  • Zmiany degeneracyjne (koncepcja stenotyczna, mielopatia szyjna,stenoza centralna i obwodowa, zespół stawów międzywyrostkowych, osteofity)
  • Guzy i przerzuty
  • Diagnostyka różnicowa bólu korzeniowego
  • Ból pourazowy (Whiplash, klasyfikacja, patologia, diagnostyka różnicowa, leczenie)
  • Pełny wzorzec stawowy (analiza czerwonych flag- złamania, nowotwory, niestabilność więzadłowa)
 • Bark
  • Powtórka materiału z modułu I
  • Niestabilność (patomechanizm, klasyfikacje, testy dodatkowe, ćwiczenia terapeutyczne, SLAP, Dead arm syndrom)
  • Trudne diagnozy / nawroty / uszkodzenia kombinowane / wskazówki
  • Diagnostyka różnicowa: osłabienie (n. Nadłopatkowy, pachowy, porażenia korzeni nerwowych)
 • Obręcz barkowa
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Zaburzenia (staw barkowo-obojczykowy, staw mostkowo-obojczykowy, m. Podobojczykowy, m. Zębaty przedni, uszkodzenia korzeni Th1- Th2)
 • Staw Łokciowy
  •  Rozszerzenie interpretacji (Łokieć tenisisty wg Evidence Based Medicine, zespół nerwu promieniowego, m. Trójgłowy ramienia, m. supinator)
 • Nadgarstek, Kciuk, Ręka
  • Powtórka materiału z modułu II
  • Interpretacja testów oporowych (diagnostyka różnicowa uszkodzeń zginaczy palców, nadgarstka promieniowych i łokciowych,  m. Międzykostne ręki, Reumatoidalne zapalenie stawów)
 • Zespoły ucisku struktur nerwowych w kończynie górnej
  • (anatomia, patomechanizmy, zespół górnego otworu klatki piersiowej, zapalenia nerwów obręczy barkowej, zapalenie splotu ramiennego, uszkodzenia nerwu promieniowego, łokciowego, pośrodkowego analiza miejsc kompresji i przyczyn)


Moduł 5

 • Piersiowy odcinek kręgosłupa
  • Zaawansowane techniki manipulacyjne (wyprostne, rotacyjno-trakcyjne)   
  • Techniki tkanek miękkich dla odcinka piersiowego kręgosłupa
  • Stawy żebrowo kręgowe (patologia, leczenie)
  • Stawy międzywyrostkowe
  • Uszkodzenia struktur mięśniowych w obrębie odcinka piersiowego
  • M. Międzyżebrowe (diagnostyka, terapia)
  • M. Piersiowy większy (diagnostyka, terapia)
  • M. Najszerszy grzbietu (diagnostyka, terapia)
  • Uszkodzenia przepony
  • M. prosty brzucha
  • M. Skośne brzucha zewnętrzne i wewnętrze
  • Uszkodzenia spojenia łonowego i kości łonowej
  • Niestabilność spojenia łonowego
  • Zapalenie kości łonowej
  • Złamania zmęczeniowe
  • Diagnostyka różnicowa: ból przedniej ściany kl. pierś. (problemy trzewne, ortopedyczne)
  • Diagnostyka różnicowa: ból tylniej ściany kl. pierś (problemy trzewne, ortopedyczne)
 • Lędźwiowy odcinek kręgosłupa
  • Powtórka materiału z odcinka lędźwiowego: Badanie / Manipulacje
  • Rozwinięcie technik manipulacyjnych dla odcinka lędźwiowego
  • Techniki tkanek miękkich dla odcinka lędźwiowego
  • Ostre lumbago: Diagnostyka różnicowa (złamania, guzy, infekcje, zzsk) Techniki specjalne  
  • Niestabilność / koncepcja więzadłowa (stwy międzywyrostkowe, więzadło biodrowo-lędźwiowe, nadkolcowe, międzykolcowe, zespół dysfunkcyjny, zespół posturalny, kręgozmyk diagnostyka terapia)
  • Stenoza (centralna, obwodowa. Chromanie neurogenne, chromanie naczyniowe, trening reedukacja nerwowo-mięśniowa)
  • Porównanie 3 koncepcji (Koncepcja oponowa, więzadłowa, stenotyczna)
  • Szkoła pleców
  • Trening stabilizacji centralnej
  • Nie-mechaniczne bóle pleców
  • Staw krzyżowo-biodrowy
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Funkcja
  • Badanie kliniczne (test dystrakcyjny, test Gaenslena, test yeomana, osiowy nacisk, test Gilleta)
  • Patologia (naciągniecie, zapalenie)
  • Leczenie (medyczne, fizjoterapeutyczne)
 • Kośc guziczna
  • Anatomia
  • Patologia
  • Coccygodynia
 • Staw skroniowo-żuchwowy
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Wywiad Badanie funkcjonalne
  • Palpacja
  • Patologia (nawracające krepitacje,uszkodzenia krążka stawowego, artroza, zapalenie stawu zaburzenia mechaniczne vs niemechaniczne, mialgia)
  • Uszkodzenia mięśniowe
  • Techniki tkanek miękkich, mobilizacje, manipulacje


Moduł 6

 • Kliniczna ocena i diagnostyka różnicowa zaburzeń w okolicy pachwiny
 • Zaburzenia Inert (zaburzenia torebkowe, zaburzenia kostne- jałowa martwic , załamanie, guz, wolne cialko, zapalenie kaletki pod m.psoas)
 • Zaburzenia Kontraktil (m. biodrowo-lędźwiowy, m. Prosty uda, m. Krawiecki, mm przywodziciel długi, m napinacz powięzi szerokiej)
 • Staw Kolanowy:
  • Niestabilność ( klasyfikacja, testy funkcjonalne, interpretacja)
  • ACL (Anatomia, uszkodzenia, mechanizm urazu, pivot shift test, obraz kliniczny, rekonstrukcja, rehabilitacja)
  • PCL (Anatomia, uszkodzenia, mechanizm urazu, obraz kliniczny, testy funkcjonalne,leczenie)
  • MCL (Anatomia, patomechanizm, obraz kliniczny, leczenie,)
  • LCL ( Anatomia, patomechanizm, obraz kliniczny, leczenie)
  • Ból przedniej ściany stawu kolanowego
  • Zespół dysfunckji rzepkowo-udowej (anatomia, biomechanika, patomechanizm, testy kliniczne, protokół treningowy, diagnostyka różnicowa)
 • Podudzie i staw skokowy:
  • Ścięgno Achillesa analiza błędów diagnostycznych i terapeutycznych
  • Patologie ścięgień mm. Strzałkowych
  • Patologie ścięgień mm. Piszczelowych
  • Zapalenie okostnej bocznej
  • Zapalenie okostnej tylnej
  • Zapalenie okostnej przedniej
  • Zespół zatoki stępu 
 • Niestabilność  górnego stawu skokowego (wywiad, testy funkcjonalne, leczenie)
  • Zerwania więzadeł
  • Przyczyny niestabilności
  • Diagnostyka różnicowa sklejeń więzadłowych vs niestabilność
  • Strategia postępowania w treningu prioproceptywnym
 • Śródstopie / Przodostopie
  • Anatomia / Biomechanika
  • Patologia (stany zapalne mechaniczne- niemechaniczne)
  • Przeciążenia sródstopia
  • Sklejenia więzadłowe
  • Jałowa martwica kości łódkowatej
  • Złamania zmęczeniowe
  • Podwichnięcie kości sześciennej
  • Złamanie marszowe
  • Metatarsalgia
  • Pośladek i biodro:
  • Zespoły kompresji nerwów kończyny dolnej (anatomia, patomechanika, miejsca kompresji, przyczyny kompresji, terapia)
  • Ból psychogenny- ból nieorganiczny i  zachowanie chorobowe
  • Wskazówki Cyriaxa
  • Nieorganiczne objawy Waddell
  • Czerwone flagi w fizjoterapii


Moduł 7

 • Kurs powtórkowo-egzaminacyjny (cztery dni).
 • Egzamin składa się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru)
 • Część praktyczna: prezentacja badania jednego stawu oraz prezentacja 10 technik  leczenia różnych patologii narządu ruchu.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków