TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport


Achim Rößler
OMT, Instruktor TM

 

Achim Rossler


Jestem certyfikowanym przez państwo fizjoterapeutą z różnymi kursami dokształcającymi
w dziedzinie neurofizjologii i układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, pomyślnie ukończyłem międzynarodowe szkolenie OMT zgodne z wytycznymi IFOMPT. Dokształcałem się uniwersytecko w zakresie nauczania dorosłych, ukończyłem także szkolenie na instruktora certyfikowanych kursów terapii manualnej. Jestem Prezesem DVMT, dyrektorem i właścicielem Centrum Szkoleń dla Fizjoterapeutów Bochum (PhysioFZB) oraz wieloletnim instruktorem Fizjo-Akademie i Grupy Roboczej Terapii Manualnej.

Motywacja: Ze względu na osiem lat pracy w zarządzie ZVK, mogę poprzez seminarium dać uczestnikom dodatkowy wgląd w politykę zawodową. Dzięki temu, że przez 20 lat byłem dyrektorem szkoły fizjoterapii, mogę wykazać różnice między kształceniem a szkoleniami.

Achim Rossler

Treści seminarium: Badanie, dokumentacja i leczenie zaburzeń czynnościowych układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego.

Specjalizacja: Badanie i leczenie pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego, nauczanie terapii manualnej, organizacja dalszej edukacji i szkoleń.

Cele jego seminariów: nauczanie terapii manualnej na wysokim poziomie i pokazanie związków między neurologią a układem nerwowo-mięśniowo-szkieletowym.

Jego opinia: dla grupy zawodowej fizjoterapeutów „live long learning" jest bardzo ważne, ważniejsze nż w jakiejkolwiek innej grupie zawodowej!

Publikacje
Dahl, H. & Rößler, A.: Podstawy terapii manulnej. Do zajęć w szkołach fizjoterapii. (Grundlagen der Manuellen Therapie. Für den Unterricht an Physiotherapieschulen.) 2. zmienione wydanie. Wydawnictwo Thieme. Stuttgart. 2000.

 

 

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków