TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Orthopedic Medicine International - Cyriax OMI

Cyriax OMI

 
Dostępne terminy:   2024

 

Kliknij aby zobaczyć film z badania standardowego odcinka szyjnego

Opis szkolenia
Metoda jest kompleksowym systemem diagnostyki i terapii zaburzeń narządu ruchu. Stworzona przez brytyjskiego lekarza Jamesa Cyriaxa (1904 - 1985) nazwanego później "ojcem medycyny ortopedycznej”.
Skrupulatne zebranie wywiadu oraz wykonanie usystematyzowanych testów badających funkcję różnych struktur, pozwala na rozpoznanie obrazów klinicznych typowych mechanicznych zaburzeń narządu ruchu. Pozwala również na wykrycie w trakcie wywiadu i badania tzw. „ dzwonków alarmowych” wskazujących na coś nietypowego – być może bardzo niebezpiecznego, nawet we wczesnym stadium, kiedy jeszcze badania techniczne są nadal fałszywie negatywne. Badanie doprowadza badającego do prawidłowej diagnozy jaką jest możliwie najbardziej precyzyjne opisanie uszkodzonej struktury.

W trakcie diagnozowania bardzo pomocne są :

 • wiedza dotycząca możliwości promieniowania bólu z tkanek miękkich narządu ruchu, narządów wewnętrznych oraz przynależności segmentalnej poszczególnych struktur;
 • znajomość anatomii funkcjonalnej i biomechaniki, która pozwala na selektywne napinanie grup struktur i prawidłową interpretację testów (test prowokuje uszkodzoną tkankę wywołując symptomy pacjenta);
 • znajomość obrazów klinicznych typowych dla określonych zaburzeń mechanicznych narządu ruchu.

Szczegółowe opisanie zajętej struktury ( uszkodzonej tkanki ) dzięki wykonaniu badania klinicznego z wykorzystaniem tych wskazówek pozwoli dopasować logiczną terapię dla danego typu zaburzenia, zaplanować przebieg usprawniania pacjenta i skutecznie leczyć.

Proponowana terapia została opisana przez  J. Cyriax’a ze ścisłym wskazaniem dla specyficznych zaburzeń np:

 • głęboki masaż poprzeczny  stosowany dla uszkodzeń mięśni/ścięgien/więzadeł;
 • mobilizacje / manipulacje stosowane w przypadku sklejeń więzadłowych / zaburzeń wewnątrzstawowych;
 • trakcja stosowana dla  patologii kręgosłupowych;
 • rozciąganie torebki stawowej - w przypadku uszkodzeń torebkowych.

Algorytmy badania i terapii koncepcji Cyriax’a stosowane są  przez lekarzy i fizjoterapeutów na całym świecie.
Dodatkowym atutem szkolenia jest uzupełnienie standardowych technik Cyriax’a o dodatkowe metody współczesnej fizjoterapii (techniki terapii manualnej, tkanek miękkich, reedukacji nerwowo –mięśniowej, treningi oraz umiejętność wykonania wkładek dla problemów wynikających ze złej liniowości kończyny dolnej)


Opis warunków certyfikacji szkolenia
Szkolenie składa się z sześciu modułów czterodniowych i jednego pięciodniowego. Zakończone jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym nadającym tytuł "Międzynarodowego terapeuty OMI Cyriax" akredytowany przez Orthopaedic Medicine International OMI GLOBAL.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Kurs dedykowany jest dla fizjoterapeutów i lekarzy którzy:

 • pracują z pacjentami z zaburzeniami narządu ruchu;
 • poszukują metody diagnozowania w oparciu o obraz kliniczny;
 • pracują z pacjentami z dolegliwościami kręgosłupa;
 • pracują z pacjentami z dolegliwościami stawów, mięśni, ścięgien, więzadeł powstałych w wyniku urazu, nadużycia i w procesie degeneracji;
 • chcą opierać swoje działanie medyczne na precyzyjnej diagnozie tak, aby terapia była zadedykowana dla aktualnego obrazu klinicznego i tym samym miała większą szansę na sukces;
 • chcą posiąść wiedzę dotyczącą rozpoznania w obrazie klinicznym sytuacji nietypowych i niebezpiecznych ( dzwonków alarmowych) w celu przekierowania na ukierunkowaną diagnostykę i specjalistyczną pomoc;
 • chcą nauczyć się wykonania technik leczenia dla mechanicznych zaburzeń narządu ruchu zaproponowanych przez Jamesa Cyriaxa


Zakres tematyczny poszczególnych modułów:

Moduł 1: czas trwania 4 dni; 40 godzin edukacyjnych (45 min.)

 • Sylwetka Jamesa Cyriaxa
 • Ból promieniujący ( patomechanizm, właściwości)
 • Urazy tkanek miekkich (rodzaje, klasyfikacje, strategie terapii)
 • Wzorce kliniczne (uszkodzenie wewnątrzstawowe, pozastawowe, sklejenia więzadłowo-torebkowe)
 • Kompresja struktur nerwowych (podział, symptomy, objawy)
 • Kompleks barkowy:
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Badanie kliniczne (wywiad, badanie funkcjonalne)
  • Wzorzec torebkowy (interpretacja, strategie terapii - mobilizacje, dystrakcje, oscylacje, rozciąganie, autoterapia, trening)
  • Wzorce pozatorebkowe (interpretacja, strategie terapii)
  • Uszkodzenia struktur kurczliwych (klasyfikacja tendinopatii, lokalizacje, mobilizacje tkanek miękkich)
  • Głęboki masaż poprzeczny (wskazania, przeciwwskazania)
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa:
  • Wprowadzenie (epidemiologia, patogeneza, spojrzenie Cyriaxa - uszkodzenie wewnątrzstawowe)
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Wywiad (symptomy, objawy, obrazy kliniczne)
  • Badanie (testy stawowe, oponowe, korzeniowe)
  • Koncepcja dyskowo-oponowa, stenotyczna, więzadłowa
  • Techniki oscylacji, mobilizacji, automobilizacji, manipulacji, techniki antydewiacyjne
  • Manipulacje rotacyjne, wyprostne (wskazania, przeciwwskazania, strategia wykonywania)
  • Trakcja mechaniczna, manualna
  • Profilaktyka, ćwiczenia wzmacniające


Moduł 2: czas trwania 4 dni; 40 godzin edukacyjnych (45 min.)

 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
  • Powtórka materiału z modułu I: badanie kliniczne, techniki manipulacji
  • Badania obrazowe
  • Patologie nie-dyskogenne - analiza "czerwonych flag" symptomy i objawy
  • Patomechanizmy samoleczenia zespołów bólowych kręgosłupa (resorbcja, erozja, niedokrwienny zanik korzenia)
 • Staw łokciowy
  • Badanie kliniczne
  • Interpretacja testów pasywnych (złamania, myositis ossificans, wolne ciałka stawowe, zapalenia stawu)
  • Interpretacja testów oporowych (diagnostyka różnicowa uszkodzeń ściegnistych i mięśniowych)
  • Łokieć tenisisty / golfisty (klasyfikacja, cykl tendinozy, diagnostyka różnicowa, strategia postępowania, techniki tkanek miękkich, manipulacja)
 • Nadgarstek i kciuk
  • Anatomia palpacyjna
  • Badanie kliniczne
  • Cieśń kanału nadgarstka (diagnostyka różnicowa, neuromobilizacje)
  • Interpretacja testów pasywnych (złamania, zapalenia, badanie terapia)
 • Odcinek szyjny kręgosłupa
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Badanie kliniczne (wywiad, badanie funkcjonalne)
  • Przepuklina dyskowa (symptomy objawy oponowe, korzeniowe, rdzeniowe)
  • Techniki mobilizacji trakcyjnej
  • Techniki manipulacji (wskazania, przeciwwskazania)
  • Techniki ślizgu przednio tylnego, bocznego
  • Patologie nie-dyskogenne,  analiza "czerwonych flag" symptomy i objawy
 • Podudzie i stopa
  • Anatomia palpacyjna
  • Badanie kliniczne (wywiad, badanie funkcjonalne)
  • Interpretacja testów oporowych ( "noga tenisisty" diagnostyka, leczenie, zakrzepica żył głębokich, uszkodzenia ścięgna Achillesa klasyfikacja, terapia tkanek miękkich, trening ekscentryczny)


Moduł 3: czas trwania 4 dni; 40 godzin edukacyjnych (45 min.)

 • Podudzie i stopa
  • Interpretacja: górny  i dolny staw skokowy (zapalenia stawów, krwiak, wolne ciałko, uszkodzenia więzadłowe)
  • Uraz inwersyjny stawu skokowo-goleniowego ( mechanizm, diagnostyka różnicowa, dzwonki alarmowe, terapia, ćwiczenia prioprocepcji)
 • Piersiowy odcinek kręgosłupa
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Uszkodzenia krążka międzykręgowego (konflikt dyskowo-oponowy, dyskowo- korzeniowy, neuralgia międzyżebrowa)
  • Techniki mobilizacji
  • Techniki oscylacji
  • Techniki manipulacji wyprostne, rotacyjne - wskazania przeciwwskazania
  • Patologie nie-dyskogenne, analiza "czerwonych flag" symptomy i objawy
  • Zespół posturalny, erozje boczna i przednia, stenoza zachyłka bocznego
 • Staw kolanowy
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Uszkodzenia więzadeł MCL, LCL, łąkotkowo-piszczelowe, diagnostyka różnicowa, terapia
  • Dzwonki alarmowe - złamania, krwawienia, infekcje, zapalenia o podłożu reumatoidalnym
  • Interpretacja testów pasywnych (zapalenie stawu, uszkodzenia łąkotek, wolne ciałko stawowe)
  • Interpretacja testów oporowych ( tendinopatie, chondromalacje, uszkodzenia grupy kulszowo-goleniowej, m. podkolanowy, głęboki masaż poprzeczny)
 • Pośladek i biodro
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Interpretacja wzorca torebkowego (choroba zwyrodnieniowa, zapalenie stawu)
  • Techniki mobilizacji trakcyjnej, ślizgi, PIR, trening reedukacji nerwowo-mięśniowej, autoterapia, rozciąganie
  • Objaw pośladka- interpretacja
  • Chromanie pośladkowe diagnostyka różnicowa zaburzeń naczyniowych
  • Choroby stawu biodrowego u dzieci
 • Interpretacja wzorców pozatorebkowych (wolne ciałka, zapalenia kaletek stawu biodrowego, jałowa martwica głowy kości udowej)
 • Interpretacja testów oporowych


 
Moduł 4: czas trwania 4 dni; 40 godzin edukacyjnych (45 min.)

 • Szyjny odcinek kręgosłupa
  • Powtórka: badanie kliniczne, techniki manipulacji
  • Anatomia układu kręgowo – podstawnego / przedsionkowego
  • Zawroty głowy ( diagnostyka różnicowa przyczyn centralnych i obwodowych, testy Dix hallpike, próba Romberga, De Kleyn-Nieuwenhuyse, step test , Barre, terapia - ćwiczenia adaptacyjne)
  • Badanie dodatkowe
  • Tylno-centralna przepuklina dyskowa- (techniki specjalne)
  • Manipulacja: koncepcja Cyriaxa vs inne spojrzenia terapuetyczne, strategia terapii technikami manipulacyjnymi
  • Rotacyjne techniki manipulacji, manipulacja do zgięcia bocznego
  • Ostry kręcz szyi ( analiza przyczyn mieśniowych, dyskowej, internistycznych, postępowanie terapeutyczne)
  • Trakcja (mechaniczna, manualna)
  • Zmiany degeneracyjne (koncepcja stenotyczna, mielopatia szyjna, stenoza centralna i obwodowa, zespół stawów międzywyrostkowych, osteofity)
  • Guzy i przerzuty
  • Diagnostyka różnicowa bólu korzeniowego
  • Ból pourazowy (Whiplash, klasyfikacja, patologia, diagnostyka różnicowa, leczenie)
  • Pełny wzorzec stawowy (analiza czerwonych flag - złamania, nowotwory, niestabilność więzadłowa)
 • Bark
  • Powtórka materiału z modułu I
  • Niestabilność (patomechanizm, klasyfikacje, testy dodatkowe, ćwiczenia terapeutyczne, SLAP, dead arm syndrom)
  • Trudne diagnozy / nawroty / uszkodzenia kombinowane / wskazówki
  • Diagnostyka różnicowa: osłabienie (n. nadłopatkowy, pachowy, porażenia korzeni nerwowych)
 • Obręcz barkowa
  • Anatomia
  • Badanie kliniczne
  • Zaburzenia (staw barkowo-obojczykowy, staw mostkowo-obojczykowy, m.podobojczykowy, m. zębaty przedni, uszkodzenia korzeni Th1- Th2)
 • Staw łokciowy
  •  Rozszerzenie interpretacji (łokieć tenisisty wg Evidence Based Medicine, zespół nerwu promieniowego, m. trójgłowy ramienia, m. supinator)
 • Nadgarstek, kciuk, ręka
  • Powtórka materiału z modułu II
  • Interpretacja testów oporowych (diagnostyka różnicowa uszkodzeń zginaczy palców, zginaczy nadgarstka promieniowego i łokciowego,  m. międzykostne ręki, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • Zespoły ucisku struktur nerwowych w kończynie górnej
  • (anatomia, patomechanizmy, zespół górnego otworu klatki piersiowej, zapalenia nerwów obręczy barkowej, zapalenie splotu ramiennego, uszkodzenia nerwu promieniowego, łokciowego, pośrodkowego analiza miejsc kompresji i przyczyn)


Moduł 5: czas trwania 4 dni; 40 godzin edukacyjnych (45 min.)

 • Piersiowy odcinek kręgosłupa
  • Zaawansowane techniki manipulacyjne (wyprostne, rotacyjno-trakcyjne)  
  • Techniki tkanek miękkich dla odcinka piersiowego kręgosłupa
  • Stawy żebrowo kręgowe (patologia, leczenie)
  • Stawy międzywyrostkowe
  • Uszkodzenia struktur mięśniowych w obrębie odcinka piersiowego
  • M. międzyżebrowe (diagnostyka, terapia)
  • M. piersiowy większy (diagnostyka, terapia)
  • M. najszerszy grzbietu (diagnostyka, terapia)
  • Uszkodzenia przepony
  • M. prosty brzucha
  • M. skośne brzucha zewnętrzne i wewnętrze
  • Uszkodzenia spojenia łonowego i kości łonowej
  • Niestabilność spojenia łonowego
  • Zapalenie kości łonowej
  • Złamania zmęczeniowe
  • Diagnostyka różnicowa: ból przedniej ściany klatki piersiowej (problemy trzewne, ortopedyczne)
  • Diagnostyka różnicowa: ból tylnej ściany klatki piersiowej (problemy trzewne, ortopedyczne)
 • Lędźwiowy odcinek kręgosłupa
  • Powtórka materiału z odcinka lędźwiowego: Badanie / Manipulacje
  • Rozwinięcie technik manipulacyjnych dla odcinka lędźwiowego
  • Techniki tkanek miękkich dla odcinka lędźwiowego
  • Ostre lumbago: Diagnostyka różnicowa (złamania, guzy, infekcje, zzsk) techniki specjalne 
  • Niestabilność / koncepcja więzadłowa (stawy międzywyrostkowe, więzadło biodrowo-lędźwiowe, nadkolcowe, międzykolcowe, zespół dysfunkcyjny, zespół posturalny, kręgozmyk diagnostyka terapia)
  • Stenoza centralna, zachyłka bocznego, chromanie neurogenne vs. chromanie naczyniowe, trening reedukacja nerwowo-mięśniowa
  • Porównanie 3 koncepcji (koncepcja dyskowo-oponowa, więzadłowa, stenotyczna)
  • Szkoła pleców
  • Trening stabilizacji centralnej
  • Nie-mechaniczne bóle pleców
 • Staw krzyżowo-biodrowy
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Funkcja
  • Badanie kliniczne (test dystrakcyjny, test Gaenslena, test Yeomana, thigh thrust test, test Gilleta)
  • Patologia (naciągniecie, zapalenie)
  • Leczenie
 • Kość guziczna
  • Anatomia
  • Patologia
  • Coccygodynia
 • Staw skroniowo-żuchwowy
  • Anatomia
  • Biomechanika
  • Wywiad, badanie funkcjonalne
  • Palpacja
  • Patologia (nawracające krepitacje, uszkodzenia krążka stawowego, artroza, zapalenie stawu zaburzenia mechaniczne vs niemechaniczne, mialgia)
  • Uszkodzenia mięśniowe
  • Techniki tkanek miękkich, mobilizacje, manipulacje


Moduł 6: czas trwania 5 dni; 47 godzin edukacyjnych (45 min.)

 • Kliniczna ocena i diagnostyka różnicowa zaburzeń w okolicy pachwiny
 • Zaburzenia struktur inert (zaburzenia torebkowe, zaburzenia kostne - jałowa martwica, załamanie, guz, wolne ciałko, zapalenie kaletki pod m.psoas)
 • Zaburzenia struktur kurczliwych (m. biodrowo-lędźwiowy, m. prosty uda, m. krawiecki, m. przywodziciel długi, m. napinacz powięzi szerokiej)
 • Staw kolanowy:
  • Niestabilność ( klasyfikacja, testy funkcjonalne, interpretacja)
  • ACL (anatomia, uszkodzenia, mechanizm urazu, pivot shift test, obraz kliniczny, rekonstrukcja, rehabilitacja)
  • PCL (anatomia, uszkodzenia, mechanizm urazu, obraz kliniczny, testy funkcjonalne, leczenie)
  • MCL (anatomia, patomechanizm, obraz kliniczny, leczenie,)
  • LCL ( anatomia, patomechanizm, obraz kliniczny, leczenie)
  • Ból przedniej ściany stawu kolanowego
  • Zespół dysfunckji rzepkowo-udowej (anatomia, biomechanika, patomechanizm, testy kliniczne, protokół treningowy, diagnostyka różnicowa)
 • Podudzie i staw skokowy:
  • Ścięgno Achillesa analiza błędów diagnostycznych i terapeutycznych
  • Patologie ścięgień mm. strzałkowych
  • Patologie ścięgień mm. piszczelowych
  • Zapalenie okostnej bocznej
  • Zapalenie okostnej tylnej
  • Zapalenie okostnej przedniej
  • Zespół zatoki stępu
 • Niestabilność  górnego stawu skokowego (wywiad, testy funkcjonalne, leczenie)
  • Zerwania więzadeł
  • Przyczyny niestabilności
  • Diagnostyka różnicowa sklejeń więzadłowych vs niestabilność
 • Śródstopie / Przodostopie
  • Anatomia / biomechanika
  • Patologia (stany zapalne mechaniczne- niemechaniczne)
  • Przeciążenia sródstopia
  • Sklejenia więzadłowe
  • Jałowa martwica kości łódkowatej
  • Złamania zmęczeniowe
  • Podwichnięcie kości sześciennej
  • Złamanie marszowe
  • Metatarsalgia
  • Pośladek i biodro:
 • Zespoły kompresji nerwów kończyny dolnej (anatomia, patomechanika, miejsca kompresji, przyczyny kompresji, terapia)
 • Ból psychogenny - ból nieorganiczny i  patologiczne zachowania chorobowe
  • Wskazówki Cyriaxa
  • Nieorganiczne objawy Waddella
 • Czerwone flagi w fizjoterapii
 • Liniowość kończyny, kontrola posturalna
 • Rola treningu w poszczególnych fazach gojenia tkanki miękkiej
 • Trening stabilności w dla zaburzeń propriocepcji kolana i stopy
 • Postępowanie po rekonstrukcji ACL

Wkładki  (piąty dzień modułu 6)

 • Zasady wprowadzenia wkładek dla specyficznych zaburzeń przebiegających ze złą liniowością kończyny dolnej
 • Wykonanie wkładek w praktyce

Uczestnicy otrzymają dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wkładek ortopedycznych.


Moduł 7  kurs powtórkowo-egzaminacyjny: czas trwania 4 dni; 40 godzin edukacyjnych (45 min.)

 • Powtórka teorii i praktyki ( przygotowanie do egzaminu )
 • Egzamin składający się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) oraz części praktycznej (prezentacja badania jednego stawu i 10 technik  leczenia różnych patologii narządu ruchu).


Cel  szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie koncepcji medycyny ortopedycznej wg. Jamesa Cyriaxa, nauka wykorzystywania jej do rozpoznawania mechanicznych zaburzeń narządu ruchu, rozpoznawania dzwonków alarmowych ( niebezpieczne symptomy i objawy ) w trakcie wywiadu i badania funkcjonalnego oraz nauka technik leczenia pacjentów z mechanicznymi zaburzeniami narządu ruchu zadedykowanych dla określonej diagnozy.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

 • poznasz anatomię funkcjonalną i palpacyjną oraz jej szczegóły powiązane z możliwymi zaburzeniami mechanicznymi narządu ruchu
 • poznasz zjawisko bólu odniesionego i zasady jakimi kieruje się promieniowanie bólu
 • poznasz typowe obrazy kliniczne mechanicznych uszkodzeń narządu ruchu
 • nauczysz się poprawnie wykonywać testy funkcjonalne w trakcie badania
 • nauczysz się poprawnie wykonywać techniki leczenia
 • poznasz wskazania i przeciwskazania do wykonania technik leczenia demonstrowanych w trakcie szkolenia
 • nauczysz się zbierać skrupulatny wywiad
 • nauczysz się prawidłowo interpretować symptomy, o których pacjent mówi w trakcie zbierania wywiadu
 • nauczysz się rozpoznawać w trakcie zbierania wywiadu symptomy niebezpieczne         ( rozpoznawać dzwonki alarmowe w wywiadzie )
 • nauczysz się rozpoznawać w trakcie wywiadu region ciała z w którym znajduje się przyczyna dolegliwości aby badanie funkcjonalne było nacelowane na odpowiednią część ciała
 • nauczysz się prawidłowego wykonania badań standardowych opracowanych przez J. Cyriaxa
 • nauczysz się prawidłowo interpretować badanie funkcjonalne
 • nauczysz się rozpoznawać typowe obrazy kliniczne na podstawie połączenia  symptomów z wywiadu i objawów które zobaczysz w trakcie badania funkcjonalnego
 • nauczysz się rozpoznawać w trakcie badania funkcjonalnego niebezpieczne objawy      ( dzwonki alarmowe )
 • nauczysz się dobierać odpowiednie techniki leczenia do diagnozy postawionej w trakcie badania aby leczenie było możliwie najskuteczniejsze
 • nauczysz się stawiać prognozę dla proponowanego leczenia
 • nauczysz się rozpoznawać sytuacje kliniczne, w których należy odesłać pacjenta do poradni specjalistycznej w celu dalszej diagnostyki ukierunkowanej lub natychmiastowej interwencji
 • przygotujesz się do egzaminu teoretycznego i praktycznego

 

Czas trwania: 29 dni szkoleniowych
Ilość godzin edukacyjnych:  287 / 45 min.
Liczba uczestników:  max. 24
Egzamin/Zaliczenie:  egzamin odbywający się na ostatnim module
Akredytacje:  Orthopaedic Medicine International OMI GLOBAL.
Dla kogo: fizjoterapeuci, lekarze
Instruktorzy OMI Global: Maciej Rębisz, Rafał Januła
Instruktor wkładek Balkefors Orthopedic: Piotr Grabek

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków