TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

 
Dostępne terminy:   2024

 


Nowe szkolenie w fizjoterapii uroginekologicznej z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy lekarzy ginekologów i uroginekologów z fizjoterapeutami zajmującymi się pacjentami z problemami funkcjonalnymi w obrębie miednicy mniejszej.

Cykl szkolenia obejmuje sześć modułów z czego ostatni jest modułem egzaminacyjnym, na którym uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymują tytuł dyplomowanego terapeuty uro-ginekologicznego certyfikowany przez PTUG. Olbrzymim walorem tego szkolenia jest zespół wykładowców składający się z:

 

Lekarzy :

Fizjoterapeutek :

 

Psychologa:

 

Taki zespól pozwoli Państwu poznać medycynę uroginekologiczną w sposób bardzo profesjonalny i oparty na najnowszych badaniach naukowych związanych z tym tematem.


 

Opis poszczególnych modułów:


Moduł 1.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie ( w pierwszym dniu kursu od godziny 14, w drugim dniu cały dzień ).


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

W czasie trwania pierwszego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej. Jest to moduł obejmujący szczegółowe badanie i postępowanie fizjoterapeutyczne w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej per vaginam, per rectum. Szczegółowo zostaną omówione formy postępowania terapeutycznego oraz treningu mięśniowego dobranego indywidualnie do rodzaju dysfunkcji.

Pierwszy moduł szkolenia PTUG zawiera następujące treści:

 • powtórzenie anatomii z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i fizjologii dna miednicy, z uwzględnieniem dna miednicy u kobiet i mężczyzn;
 • szczegółowe badanie dna miednicy mniejszej, holistyczne podejście do pacjenta z uwzględnieniem oceny zgodnie z wytycznymi ICF;
 • badanie palpacyjne dna miednicy, badanie "per vaginam";
 • techniki pracy z mięśniami dna miednicy, omówienie możliwości zastosowania technik mięśniowych i manualnych;
 • sens zajęć grupowych i pracy domowej pacjentek/tów.

 

Moduł 2.

Fizjoterapia.
Czas trwania - 4 dni.

Moduł ten obejmuje anatomię funkcjonalną regionu odc. L, SKB i biodra, badanie powyższych regionów w odniesieniu do problemów kobiet w okresie ciąży oraz po ciąży, diagnostykę różnicową ww. regionów oraz propozycje terapii. Kolejne zagadnienia poruszane podczas tego modułu to  postępowanie operacyjne i fizjoterapeutyczne z wyróżnieniem różnych technik operacyjnych i rodzajów operacji, informacje związane z opieką terapeutyczną w trakcie okresu ciąży, przygotowanie pacjentki do porodu, jak również określenie roli fizjoterapeuty po porodzie z uwzględnieniem podziału na poród siłami natury oraz przez cięcie cesarskie.

Szczegółowe treści kursu:

 • anatomia funkcjonalna; anatomia odc. L, SKB i biodra;
 • podstawy badania w terapii manualnej;
 • diagnostyka różnicowa ww. regionów;
 • propozycje terapii ww. regionów;
 • omówienie fizjologii i patologii okresu ciąży;
 • rola fizjoterapeuty w ciąży i przygotowaniu do porodu;
 • fizjoterapia poporodowa;
 • fizjoterapia pooperacyjna z uwzględnieniem techniki dojścia w czasie zabiegu

 

Moduł 3.

Wykłady lekarskie.
Czas trwania - 2 dni.

W czasie trwania trzeciego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej z perspektywy ginekologa. Precyzyjne omówione będą także zagadnienia związane z patologią i patofizjologią tego obszaru ciała takie jak: zaburzenia statyki narządów czy różne formy nietrzymania moczu.
Podczas zajęć praktycznych zostanie przeprowadzone badanie ginekologiczne.

Uwaga! Wszystkie wykłady lekarskie odbywają się w Krakowie (niezależnie od miasta, w którym grupa rozpoczyna szkolenie).

 

Moduł 4.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

Kurs obejmuje przygotowanie uczestników z zakresu zastosowania pessaroterapii w pracy fizjoterapeuty. Pokazane zostaną różne rodzaje biofeedback’u z omówieniem jego znaczenia i zastosowania w konkretnych przypadkach klinicznych. Uczestnicy kursu poznają również rolę elektrostymulacji mięśni miednicy mniejszej, jej rodzaje i działanie. Podczas tego modułu zostaną również szerzej omówione teoretycznie i praktycznie aspekty bólu i zespołów bólowych dna miednicy.

Szczegółowe treści kursu:

 • pessary, ich rodzaje, zastosowanie i metody dobierania;
 • biofeedback - rodzaje i znaczenie w terapii;
 • EMG w terapii zaburzeń dna miednicy;
 • elektrostymulacja z wykorzystaniem elektrod dopochwowych i przezskórnych;
 • dolegliwości bólowe dna miednicy (m.in. wulwodynia, coccygodynia, bolesne miesiączkowanie).


Moduł 5.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia + psychologia.
Czas trwania  - 3 dni.

Jest to moduł obejmujący szkolenie fizjoterapeutyczne z zakresu proktologii. W czasie jego trwania przedstawione zostaną zagadnienia związane z anatomią, fizjologią jak i zaburzeniami w obrębie układu trawiennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami stosowania różnych form terapii.
Ponadto w trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem, który przekaże wiedzę dotyczącą zagadnień psychologicznych w pracy fizjoterapeutycznej. Zajęcia będą obejmowały wiedzę dot. psychosomatyki, czyli współpracy ciała oraz emocji. Zostanie poruszony temat pacjentek bólowych, doświadczających dysfunkcji dna miednicy oraz oddziaływania na psychikę człowieka. Szczegółowo zostanie omówiony aspekt emocji, których doświadczają kobiety w trakcie ciąży oraz tego jak można wesprzeć emocjonalnie oraz informacyjnie pacjentkę poporodową czy doświadczoną traumą. Zakończeniem będzie poruszenie tematu współpracy fizjoterapeuty z psychologiem.
Ta część kursu zawiera także powtórzenie wiadomości do egzaminu, omówienie zagadnień do egzaminów teoretycznego i praktycznego.


Moduł 6.

Czas trwania - 1 dzień.

Moduł egzaminacyjny obejmujący egzamin teoretyczny i praktyczny.
 


Grupa docelowa:

 • fizjoterapeuci
 • położne
 • lekarze

 


Koszt szkolenia:

 • Moduł I - 1162.60 zł netto + 23 % Vat = 1430 zł brutto
 • Moduł II - 1552.85 zł netto + 23 % Vat = 1910 zł brutto
 • Moduł III - 699.19 zł netto + 23 % Vat = 860 zł brutto
 • Moduł IV - 1256.10 zł netto + 23 % Vat = 1545 zł brutto ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V - 1162.60 zł netto + 23 % Vat = 1430 zł brutto
 • Moduł VI (egzamin) - 447.15 zł netto + 23 % Vat = 550 zł brutto

 

Koszt szkolenia obowiązujący od 2024 roku:

 • Moduł I – 1276.42 zł netto + 23 % Vat = 1570 zł brutto
 • Moduł II – 1707.32 zł netto + 23 % Vat = 2100 zł brutto
 • Moduł III – 769.11 zł netto + 23 % Vat = 946 zł brutto
 • Moduł IV – 1381.30 zł netto + 23 % Vat = 1699 zł brutto ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V – 1276.42 zł netto + 23 % Vat = 1570 zł brutto
 • Moduł VI (egzamin) – 491.87 zł netto + 23 % Vat = 605 zł brutto


 


 

Terminy:

 

Grupa

Moduł I

Moduł II

Moduł III
(dla wszystkich grup realizowany jest w Krakowie)

 

Moduł IV

Moduł V

Moduł VI
(egzamin)

Grupa 46

Kraków
21 - 23.09.2023 23 - 26.11.2023 25-26.05.2024 12-14.04.2024 20-22.06.2024 31.08.2024

Grupa 47

Kraków

29 - 31.10.2023 07 - 10.12.2023 25 - 26.05.2024 19 - 21.04.2024 28 - 30.06.2024 06.09.2024

Grupa 49

Warszawa

11 - 13.11.2023 01 - 04.02.2024 10 - 11.08.2024 14 - 16.06.2024 07 - 09.09.2024 16.11.2024

Grupa 50

Warszawa
01 - 03.12.2023 09 - 12.02.2024 10 - 11.08.2024 03 - 05.08.2024 21 - 23.09.2024 24.11.2024

Grupa 52

Wrocław
20 - 22.08.2023 15 - 18.10.2023 06 - 07.01.2024 15 - 17.03.2024 02 -04.06.2024 29.09.2024

Grupa 53

Kraków

02  -04.03.2024 16 - 19.05.2024 12 - 13.10.2024 04 - 06.10.2024    

Grupa 54

Kraków

18 - 20.10.2024          

Grupa 55

Gdańsk

06 - 08.05.2024 17 - 20.09.2024        

Grupa 56

Warszawa

10 - 12.06.2024 22 - 25.08.2024 12 - 13.10.2024 14 - 16.12.2024    

Grupa 57

Wrocław

27 - 29.09.2024          

Grupa 58

Warszawa

22 - 24.11.2024          

Grupa 59

Kraków

04 – 06.11.2024          

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków