TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 -24 miesięcy

 
Dostępne terminy:   2023

Opis kursu

Szkolenie „Przygotowanie do pionizacji i chodu od 0 do 24 m-cy” to autorski kurs wieloletniej, doświadczonej fizjoterapeutki dziecięcej, który powstał w oparciu o obserwację problemów i pracę z najmłodszymi pacjentami. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z obszaru pionizacji i chodu, z którymi terapeuta dziecięcy spotyka się najczęściej w swojej praktyce i które mogą przysporzyć wielu wątpliwości.

Dzięki poznanym na szkoleniu metodom badania poprzez zabawę oraz motywowania dziecka (i  jego opiekunów!), praca terapeuty stanie się o wiele łatwiejsza i bardziej efektywna. Szkolenie koncentruje się na zdobywaniu wiedzy poprzez praktykę, ćwiczenia i aktywne uczestnictwo. Szczególną uwagę poświęca się stawom kończyny dolnej, zaczynając od anatomii i biomechaniki, poprzez możliwe patologie aż do zaopatrzenia ortopedycznego i bandażowania. Na kurs zostanie zaproszony również mały pacjent, na przykładzie którego omówione zostaną wybrane zagadnienia.

W programie szkolenia przewidziany jest również czas na ewentualne pytania i wątpliwości co do pracy z dziećmi, które pojawiły się w trakcie dotychczasowej pracy.


Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • pracują z pacjentami pediatrycznymi,
 • chcą nauczyć się jak dokładnie analizować rozwój motoryczny dziecka,
 • szukają metody na przeprowadzenie badania dziecka w sposób zabawowy,
 • chcą poznać analizę chodu i strategie terapii chodu oraz sposób przeniesienia tej wiedzy na praktykę kliniczną,
 • interesują się bodźcowaniem czucia głębokiego, powierzchownego oraz schematu ciała,
 • chcą nauczyć się w jaki sposób motywować dzieci i ich rodziny do regularnej pracy w domu,
 • poszukują informacji na temat bandażowania i zaopatrzenia ortopedycznego stosowanego u dzieci.

Ramowy program szkolenia:

 • Omówienie założeń analizy chodu.
 • Warunki konieczne do pionizacji dziecka.
 • Kończyna dolna osie, zakresy ruchu, biomechanika.
 • Badanie fizjoterapeutyczne  u noworodka z uwzględnieniem rozwoju motorycznego od 0 do 12 miesięcy, jako przygotowanie do wstawania i chodzenia.
 • Wprowadzenie: anatomia i biomechanika stopy (mięśnie, stawy); przygotowanie struktur do pionizacji i chodu.
 • Różnicowanie zaburzeń stopy z uwzględnieniem rozwoju motorycznego. Strategie terapii.
 • Strategia terapii, przygotowanie dziecka do pionizacji i chodu.
 • Różnicowanie zaburzeń biodra/badanie fizjoterapeutyczne.
 • Bodźcowanie czucia głębokiego, powierzchownego oraz schematu ciała.
 • Omówienie prawidłowego chodu i jego zaburzeń u dzieci – prezentacje filmowe, włącznie ze strategiami terapii.
 • Rozciąganie mięśni i bandażowanie stopy.
 • Podsumowanie, powtórki, pytania. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauka analizy chodu, rozwoju motorycznego dziecka, przeprowadzania specjalistycznego badania funkcjonalnego i różnicowania zaburzeń w celu prawidłowego zaplanowania procesu przygotowania dziecka do pionizacji oraz chodu.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik kursu potrafi:

 • przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne dzieci w wieku od 0 do 12 miesięcy oraz od 12 do 24 miesięcy;
 • określić stan rozwoju motorycznego w określonych miesiącach;
 • przygotować struktury kończyn dolnych, górnych i tułowia do pionizacji i chodu;
 • powiększyć zakresy ruchu poprzez mobilizację stawów i rozciąganie mięśni;
 • określić formę zaburzenia w pionizacji i zaplanować terapię pozwalającą na usprawnienie i wyleczenie zaburzenia
 • wykonać stymulacje czucia głębokiego, powierzchownego oraz schematu ciała;
 • dokonać analizy sekwencji ruchowych potrzebnych do chodu w oparciu o rozwój motoryczny dzieci;
 • wykonać badanie różnicowe stawów biodrowych, skokowych i kolanowych;
 • zmotywować dzieci i rodziców do treningu chodu;
 • przygotować stopę do obciążenia (pionizacja);
 • wykonać podstawowe techniki bandażowania stopy u małych dzieci;
 • zaplanować właściwą terapię dostosowaną do potrzeb pacjenta;
 • dobrać podstawowe zaopatrzenie ortopedyczne.

Czas trwania kursu: 4 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 30

Liczba uczestników: 20

Egzamin/zaliczenie: Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach.

Akredytacje: brak

Dla kogo: dla fizjoterapeutów

Informacje dodatkowe:

Każdy uczestnik powinien być wyposażony w gumową lub szmacianką lalkę do ćwiczeń podczas kursu.

Instruktor:

Sabina Lizak

Sabina Lizak
Dyplomowany Terapeuta NDT Bobath dla Dzieci i Vojty

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków