TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Neurorehabilitacja w fazie ostrej

 
Dostępne terminy:   2024

Opis kursu:
Neurorehabilitacja to skomplikowany, długotrwały proces wymagający interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, w którym ogromną rolę pełni fizjoterapeuta. Pacjent w stanie ostrym, również nieprzytomny, wymaga stałej opieki i stymulacji. Wcześnie wprowadzona stymulacja pacjenta daje najlepsze efekty i znacznie ogranicza możliwość rozwinięcia przez pacjenta patologicznych kompensacji, jest także profilaktyką wystąpienia odleżyn i przykurczów, które sprawiają pacjentowi, jego rodzinie i personelowi medycznemu wiele trudności.
Kurs „Neurorehabilitacja w fazie ostrej” to szkolenie dla wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają pacjentów po udarach i urazach centralnego układu nerwowego oraz szukają prostych sposobów stymulacji i opieki w warunkach rehabilitacji łóżkowej, a także transferów i pionizacji. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom szkolenia działać efektywnie i uzyskać maksymalne korzyści z wczesnej rehabilitacji, co przełoży się bezpośrednio na efekty rehabilitacji długoterminowej. Dodatkowo zaprezentowane zostaną techniki, które pozwolą na ergonomiczną pracę, a więc będą profilaktyką przeciążeń narządu ruchu samego terapeuty. W trakcie kursu zostanie zademonstrowana praca z pacjentem na żywo lub w formie filmu.
Ważnym elementem szkolenia będzie praktyczne zastosowanie różnorodnych metod terapeutycznych: Bobath, PNF, funkcjonalnej terapii dysfagii, element koncepcji F. Affolter i mobilizacji układu nerwowego.
 

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczone dla osób, które:
 • pracują w szpitalach i klinikach, gdzie przyjmowani są pacjenci bezpośrednio po udarach czy urazach czaszkowo-mózgowych,
 • interesują się neurorehabilitacją i metodami wczesnej stymulacji pacjenta,
 • chcą nauczyć się postępowania w przypadku rehabilitacji przyłóżkowej,
 • w swojej pracy muszą wykorzystywać pozycje ułożeniowe,
 • szukają łatwych i ergonomicznych sposobów na pionizację i pierwsze uruchamianie pacjenta leżącego.

Ramowy program kursu:

 • Neurorehabilitacja w fazie ostrej – teoria.
 • Funkcje życiowe: oddychanie, kaszel i pozycjonowanie.
 • Pokaz na żywo lub video.
 • Podejście terapeutyczne: dysfagia – teoria.
 • Podejście terapeutyczne: dysfagia – praktyka.
 • Mobilizacja pacjenta w łóżku i transfery.
 • Aktywności w siadzie prostym.
 • Pionizacja przy pomocy dwóch terapeutów 
 • Zaburzenia percepcji i poznawcze.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauka postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego w fazie ostrej wraz z metodami wczesnej stymulacji i pionizacją.
Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
 

Uczestnik kursu potrafi:
 • dostosować i w ergonomiczny sposób zmieniać pozycję ułożeniową pacjenta nieprzytomnego oraz z ograniczoną kontrolą ciała,
 • stymulować podstawowe funkcje życiowe pacjenta neurologicznego: oddychanie, kaszel, połykanie,
 • zaplanować i wykonać stopniowe uruchamianie pacjenta w łóżku i na wózku,
 • przygotować pacjenta do pionizacji,
 • wykorzystać do pionizacji pionizator oraz stół do pionizacji,
 • wykonać pionizację przy pomocy drugiego fizjoterapeuty,
 • zastosować postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku wystąpienia zaburzeń poznawczych, pamięci i percepcji.

Czas trwania kursu: 3 dni 

Liczba godzin edukacyjnych: 25/45 min.

Liczba uczestników: 20

Egzamin/zaliczenie: zaliczenie na podstawie frekwencji 

Dla kogo: dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, lekarzy pracujących z pacjentami w fazie ostrej

Instruktor: Benedikt Bömer, IPNFA Senior Instructor, IBITA Advanced Instructor 
 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków