TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Fizjoterapia dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi obszaru urogenitalnego i anorektalnego

 

 


 

Zaburzenia funkcjonalne obszaru miednicy mogą mieć u dzieci zarówno charakter wrodzony, jak i nabyty. Wrodzona atrezja odbytu, czy też wady rozwojowe układu urogenitalnego, stanowią po zabiegu operacyjnym ogromne wyzwanie w pracy fizjoterapeuty.

Z kolei nabyte niewłaściwe zachowania związane z opróżnianiem pęcherza i jelita mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju poważnych dysfunkcji. Moczenie nocne, brudzenie bielizny, leniwy pęcherz, czy też „popuszczanie ze śmiechu“ bardzo dobrze poddają się leczeniu metodami fizjoterapeutycznymi. W tym celu terapeuci potrzebują dysponować teoretyczną wiedzą na temat podłoża patologii, co umożliwi im jej właściwe rozpoznanie i dobór odpowiedniej terapii.

 

Opis kursu:

Podczas dwóch dni kursu uczestnicy zapoznają się z podstawami anatomii i neurofizjologii organów miednicy wieku dziecięcego oraz z patofizjologią układu urogenitalnego i anorektalnego z uwzględnieniem wrodzonych wad rozwojowych. Punkt ciężkości zostanie skierowany na poszukiwanie przyczyn zaburzeń oraz na ich adekwatnej terapii. W tym celu przeprowadzone zostaną liczne jednostki treningowe prezentujące różne techniki i sposoby postępowania, a także omówione zostaną przykłady przypadków klinicznych, z którymi mogą zetknąć się fizjoterapeuci w swoich gabinetach.

 

Cele kursu:

Pogłębienie wiedzy odnośnie struktur anatomicznych miednicy i kręgosłupa lędźwiowego. Zrozumienie neurofizjologii i jej wpływu na organy układu urogenitalnego i anorektalnego. Różnicowanie poszczególnych zaburzeń funkcjonalnych. Zapoznanie się z różnymi procedurami diagnostycznymi stosowanymi w fizjoterapii. Przeprowadzanie właściwych technik badania ze względu na występujące objawy, przeprowadzanie badania podmiotowego oraz dobór adekwatnych metod terapeutycznych.

 

 

Treści kursu:

Kurs podejmuje tematykę zaburzeń funkcjonalnych miednicy u dzieci, obejmując takie zagadnienie jak:

Funkcje oraz zaburzenia funkcji pęcherza i jelit.

Wyczerpujące przeprowadzanie badania podmiotowego.

Konstruowanie i interpretowanie protokołów mikcji i defekacji.

Reorganizowanie nawyków związanych z przyjmowaniem płynów a także z niewłaściwymi nawykami mikcji i defekacji.

Konstruowanie odpowiednich dla dzieci materiałów do ćwiczeń.

Nauka percepcji.

Techniki osteopatyczne neuromobilizacji oraz poprawiające mobilność organów wewnętrznych.

Praca na ustach w celu reaktywacji mięsni zwieraczowych odbytu i cewki moczowej.

Praca na stopach w celu aktywacji trzech przepon: szyjnej, piersiowej i miednicznej.

Wprowadzenie do biofeedbacku oraz nabycie własnych doświadczeń z biofeedbackiem oraz możliwości zastosowania go u dzieci.

Omówienie przykładów klinicznych.

 

Warunek uczestnictwa:

  • dyplom fizjoterapeuty lub lekarza
  • ukończony kurs: bazowy I (PhysioPelvica AG-GGUP); moduł I ( PTUG); kurs metody Bobath lub Vojta

 

Referentka:

Klara Wissmiller (fizjoterapeutka) – Instruktor AG GGUP


 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków