TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

   

Ina Gundelwein

 

Klinka chirurgii ręki, oddział ergoterapii, Bad Neustadt / Saale

Działalność zawodowa

 • 1998 egzamin państwowy w szkole zawodowej ergoterapii – Europejskie Centrum Szkoleniowe Kształcenia Zawodowego (ESB) Bad Neustadt / Saale
 • listopad 1998 – grudzień 2013 ergoterapeutka w Klinice Chirurgii Ręki w Bad Neustadt/ Saale
 • styczeń 2014- grudzień 2015 ergoterapeutka w szpitalu miejskim Triemli, oddział terapii ręki, Zürich/ Szwajcaria
 • od stycznia 2016 wznowienie działalności jako ergoterapeutka w Klinice Chirurgii Ręki w Bad Neustadt/ Saale

 

Dziedziny

 • Terapia stacjonarna i ambulatoryjna operacyjnych i nieoperacyjnych chorób i urazów kończyn górnych włącznie z problematyką kompleksową, taką jak wypadki z uszkodzeniem kości, nerwów i ścięgien, amputacje, poparzenia, wrodzony niedorozwój, choroby reumatyczne, endoproteza itd.
 • W tym zakresie różnorakie modele, metody i techniki leczenia jak również statyczna i dynamiczne budowa szyn
 • Wykonywanie testów w celu Ewaluacji Wydajności Zawodowej (EFL) dla zrzeszenia zawodowego
 • Opracowanie w zespole różnych koncepcji leczenia pooperacyjnego
 • Szkolenie praktykantów

 

Dalsza edukacja

 • 2013- 2017 studia dyplomowe – „uznana państwowo Prywatna Szkoła Wyższa - University of Applied Sciences“ z zakresu zawodów medycznych“, dyplom Bachelor of Arts
 • 2012 ukończenie kształcenia Terapeuta Ręki DAHTH, w ramach tej kwalifikacji szkolenia w modułach:
 • Treści interdyscyplinarne (ICF, zarządzanie jakością, praktyka bazująca na ewidencji)
 • Treści specjalistyczne (procedury ocen, psychologia, ból)
 • Praktyczne treści specjalistyczne (terapia manualna, terapia fizykalna, budowa szyn)
 • Dalsze szkolenia z zakresu Cyriax, PNF, EFL, Neurodynamika, K-Taping

 

Działalność okołozawodowa

 • od 1999 koncepcja i wykonanie kursów o szynach
 • od 2000 działalność w nauczaniu dziedzin o budowie szyn i zaopatrzenia ortopedycznego, jako siła honorowa w różnych szkołach zawodowych ergoterapii
 • od 2004 członek AG Budowa Szyn DAHTH e.V., współpraca nad koncepcją modelu C3 szkoleń Terapeuta Ręki DAHTH e.V.
 • od 2005 referent modułu C3 na szkoleniu Terapeuta Ręki DAHTH e.V.
 • różne wykłady na sympozjach i spotkaniach corocznych DAHTH
 • współpraca przy artykułach do czasopism specjalistycznych z zakresu terapii ręki/ chirurgii ręki

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków