TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Kompleksowa Terapia Ręki

 
Dostępne terminy: 2019

 
Wybierz interesujacy Cię moduł: Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV

 

Opis szkolenia

Kurs został stworzony w celu nauki radzenia sobie z pacjentami, którzy cierpią z powodu zaburzeń w okolicach ręki oraz przedramienia. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie dokładnej diagnostyki kończyny górnej i nauki planowania odpowiedniej terapii uzależnionej od wyniku badania, a także tworzenia dokumentacji medycznej.

W trakcie czterech modułów szkolenia, z których każdy prowadzony będzie przez innego instruktora posiadającego duże doświadczenie  w swoim warsztacie pracy uczestnicy zapoznają się z:

 • badaniem różnicowym regionu kończyny górnej oraz propozycjami terapeutycznymi przy różnych zaburzeniach;
 • badaniem i klasyfikacją obrzęków w obrębie kończyny górnej i ręki oraz propozycjami rozwiązań terapeutycznych przy zaburzeniach limfatycznych;
 • badaniem i klasyfikacją pacjentów do stosowania różnego rodzaju szyn;
 • terapią funkcjonalną kończyny górnej na poziomie aktywności codziennych, szczegółowym planem postępowania fizjoterapeutycznego po operacjach chirurgicznych w obrębie dłoni.

Ciekawym doświadczeniem podczas zajęć praktycznych będzie możliwość własnoręcznego wykonania szyn.

 

W składzie zespół wykładowców znajdą się:

mgr Ernest Wiśniewski – zobacz CV
dr Robert Trybulski – zobacz CV
Martin Behrend – zobacz CV
Ina Gundelwein – zobacz CV
Barbara Dopfer – zobacz CV

 

Ramowy program szkolenia  

 

 

 


Moduł I
Prowadzenie: mgr Ernest Wiśniewski

Dzień 1.

 • Wprowadzenie do badania funkcjonalnego:
  • na poziomie uczestnictwa i  aktywności;
  • badanie przesiewowe i szczegółowe struktur mięśniowo-stawowo-nerwowych;
  • pojęcia podstawowe i definicje.
 • Testy funkcji ręki.
 • Anatomia i biomechanika stawów dłoni i nadgarstka.
 • Typowy wywiad.
 • Badanie przesiewowe:  analiza  ilościowo – jakościowa ruchów czynnych i biernych, różnicowanie. ograniczenia  stawo-mięśniowego.
 • Badanie palpacyjne ruchu w stawach nadgarstka.
 • Badanie „gry stawowej” - ruchomości translatorycznej stawów nadgarstka.
 • Techniki leczenia stawów nadgarstka  przy ograniczonej ruchomości.
 • Techniki leczenia stawów nadgarstka  przy problemie bólowym.

 

Dzień 2.
 

 • Badanie i leczenie stawów śródręczo - paliczkowych  i międzypaliczkowych kciuka przy ograniczonej ruchomości.
 • Badanie i leczenie stawów śródręczo - paliczkowych  i międzypaliczkowych kciuka przy problemie bólowym.
 • Badanie i leczenie stawów śródręczo - paliczkowych  i międzypaliczkowych palców II-V przy ograniczonej ruchomości.
 • Badanie i leczenie stawów śródręczo - paliczkowych  i międzypaliczkowych palców II-V przy problemie bólowym.
 • Anatomia i funkcja mięśni dłoni.
 • Badanie przesiewowe:  analiza  ilościowo – jakościowa ruchów czynnych i biernych, różnicowanie ograniczenia  stawo-mięśniowego.
 • Badanie szczegółowe mięśni:
  • Testy długości;
  • Testy oporowe;
  • Testy prowokacji uciskowej punktów spustowych.
 • Techniki leczenia mięśni przy ograniczonym ruchu.
 • Techniki leczenia mięśni przy problemie bólowym.
 • Techniki odtwarzania funkcji chwytu.
 • Izolowany trening medyczny mięśni dłoni i nadgarstka.

 

Dzień 3.

 • Anatomia i biomechanika stawu łokciowego:
  • Staw ramienno-łokciowy;
  • Staw ramienno-promieniowy;  
  • Staw promieniowo-łokciowy bliższy i dalszy;
 • Typowy wywiad przy ograniczonej ruchomości zgięciowo-wyprostnej oraz supinacyjno-pronacyjnej. 
 • Badanie przesiewowe:  analiza  ilościowo – jakościowa ruchów czynnych i biernych, różnicowanie ograniczenia  stawo-mięśniowego.
 • Badanie palpacyjne  i gry stawowej  w stawach  - cd. badania różnicowego ograniczania ruchu o podłożu stawowym lub mięśniowym.
 • Techniki leczenia ograniczonej ruchomości przy problemie stawowym w kierunku:
  • zgięcia  i wyprostu;
  • supinacji i pronacji;
 • Techniki leczenia ograniczonej ruchomości przy problemie mięśniowym  w kierunku:
  • zgięcia  i wyprostu;
  • supinacji i pronacji.
 • Anatomia i biomechanika stawu barkowego:
 • Typowy wywiad przy ograniczonej ruchomości.
 • Badanie przesiewowe:  analiza  ilościowo – jakościowa ruchów czynnych i biernych, różnicowanie ograniczenia  stawo-mięśniowego.
 • Badanie palpacyjne  i gry stawowej  w stawach  - cd. badania różnicowego ograniczania ruchu o podłożu stawowym lub mięśniowym.
 • Techniki leczenia ograniczonej ruchomości przy problemie stawowym.
 • Techniki leczenia ograniczonej ruchomości przy problemie mięśniowym. 

 

Dzień 4.   

 • Anatomia i funkcja struktur nerwowych:
  • Traktu nerwu  pośrodkowego;
  • Traktu nerwu łokciowego;
  • Traktu nerwu promieniowego;
 • Podział zaburzeń w strukturach nerwowych, obraz kliniczny i typowy wywiad:
  • Zaburzenia przewodnictwa nerwowego;
  • Zaburzenia mechano-czuciowe;
 • Badanie typowych miejsc uwięźnięcia nerwów (cieśni)  z podziałem na trakt.
 • Techniki leczenia traktów nerwu pośrodkowego, promieniowego i łokciowego:
  • Uwalnianie cieśni;
  • Neuromobilizacja.

 

 


 

Moduł II
Prowadzenie: dr Robert Trybulski

Dzień 1.

 • Anatomia układu naczyniowego kończyny górnej.
 • Rola mikrokrążenia w procesach odżywiania komórek.
 • Fizjologiczne prawa regulujące procesy wymiany komórkowej.
 • Zasady i metodyka drenażu limfatycznego kończyny górnej.
 • Trening technik drenażu limfatycznego przy wydolnym układzie limfatycznym ( stojące koła, głaskanie limfatyczne, czerpak, spirala – techniki odkształcania tkanki podskórnej).

Dzień 2.

 • Rola komórek układu limfatycznego w chorobach kończyny górnej – zmiany odruchowe.
 • Podział obrzęków wg uszkodzenia naczyń.
 • Epidemiologia chorób naczyniowych kończyny górnej.
 • Metodyka drenażu limfatycznego kończyny górnej przy poszczególnych uszkodzeniach układu limfatycznego- chwyty specyficzne wg koncepcji  dr. Asdonka.
 • Kompresjoterapia obrzęków limfatycznych. Trening wielowarstwowego bandażowania, zasady wolumetrii kończyny górnej. Dobory mankietów uciskowych. Procedury tworzenia recept.

Dzień 3.

 • Fizykalne metody drenażu limfatycznego.
 • „Deep oscilation“ w leczeniu ran, zmian radioterapeutycznych oraz  świeżych urazów tkanek miękkich.
 • Wykorzystanie elektrostymulacji mięśni gładkich „body flow“ w procesach odnowy biologicznej w sporcie. DOMS kończyny górnej – strategie niwelowania.
 • Wykorzystanie kinesjotapingu w chorobach naczyniopochodnych.
 • Intermięśniowa elektroigłoterapia w leczeniu  zaburzeń mięśniopochodnych kończyny górnej.

Dzień 4.

 • Wykorzystanie usg w praktyce fizjoterapeuty. Procedury oceny  mięśni, ścięgien, wybranych więzadeł.
 • Igłowa mezoterapia  suplementacyjna  kolagenem i kwasem hialuronowym w wspomaganiu leczenia zmian układu ścięgnisto-mięśniowego kończyny górnej.
 • Algorytmy postępowania  fizjoterapeutycznego w najczęstszych jednostkach chorobowych kończyny górnej.

 

 

 


Moduł III
Prowadzenie: Martin Behrend, Ina Gundelwein

Teoria i praktyka w tworzeniu szyn wykorzystywanych w najczęstszych zaburzeniach ręki.

 

 

 


Moduł IV
Prowadzenie: Barbara Dopfer

Europejski Certyfikowany Terapeuta Ręki  jest najwyższym stopniem certyfikacji, która opiera się na kwalifikacjach krajowych. Ma na celu rozpoznanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów terapii ręki w całej Europie.

 

Dzień 1.

 • Warunki fizjologicznej funkcji ręki.
 • Znaczenie  ICF (International Classification of Functioning) dla skutecznej rehabilitacji ręki.
 • Anatomia nadgarstka.
 • Dystalne złamanie kości promieniowej: mechanizm urazu, opcje chirurgiczne, możliwości terapii w leczeniu ręki.
 • Ćwiczenia praktyczne - możliwości terapeutyczne. Ćwiczenia uczestników na sobie.

 

Dzień 2.

 • CRPS - zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (complex regional pain syndrome) wyjaśnienia możliwych patomechanizmów, objawów klinicznych, opcji terapeutycznych w terapii ręki. 
 • Rekonstrukcja ścięgien zginaczy. Anatomia tego regionu ręki, wyjaśnienie procedur chirurgicznych, prezentacja dostępnych splintów, terapia ręki, film.
 • Przykurcz Dupuytrena. Historia i terapia, postępowanie z blizną.
 • Złamania kości śródręcza, także złamania kciuka. Mechanizmy urazu, możliwości chirurgiczne, terapia ręki.
 • Inne zagadnienia rehabilitacji ręki w zależności od życzeń uczestników

 

Dzień 3.

 • Uszkodzenia struktur nerwowych kończyny górnej.
  • Podstawy anatomiczne: dokładna budowa nerwu oraz przebieg struktur nerwowych zaopatrujących kończynę górną.
  • Obszary unerwienia czuciowego i ruchowego kończyny górnej.
  • Procesy regeneracyjne oraz przyczyny niewystąpienia reinerwacji.
  • Przegląd testów diagnostycznych oraz obrazów klinicznych uszkodzeń struktur nerwowych.
  • Terapia w fazie wczesnej po uszkodzeniu struktury nerwowej.
  • Terapia w fazie ostrej przy częściowym unerwieniu.
    
 • Zespoły ucisku struktur nerwowych związanych z kończyną górną. 
  • Ucisk splotu ramiennego: diagnostyka i terapia.
  • Ucisk nerwów obwodowych: diagnostyka i terapia zespołów cieśni nerwu pośrodkowego, łokciowego i promieniowego

 

Dzień 4.

 • Zapalenie nadkłykci (epicondylitis)
  Diagnostyka i terapia.
 • Ergonomia
  Kryteria ergonomiczne miejsca pracy („praca przy biurku”).
 • Zerwania ścięgien prostowników
  Strefy anatomiczne prostowników grzbietowej strony ręki.
  Terapia uszkodzeń ścięgien prostowników w zależności od strefy uszkodzenia.
  Zaopatrzenie ortopedyczne ręki.
 • Zmiany zwyrodnieniowe i reumatyczne
  Typowe ustawienia dewiacyjne ręki zmienionej procesami zwyrodnieniowymi i reumatycznymi.
  Kryteria i możliwości ochrony stawów.

 

Terminarz

Moduł

Data

Moduł I

04.01 – 07.01.2018 r.

Moduł II

14.06 – 17.06.2018 r.

Moduł III

10.08 – 11.08.2018 r.

Moduł IV

27.10 – 30.10.2018 r.

 

Koszt

1450 zł netto / 1783.50 zł brutto / każdy moduł

Koszt całego szkolenia ( 4 moduły): 5800 zł netto / 7134 zł brutto

Przy zakupie całego szkolenia przysługuje 15 % rabatu.

 

Grupa docelowa:

fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi

 

Informacje dodatkowe

Uwaga: szkolenie można realizować w całości lub uczestniczyć tylko w wybranych modułach.

Uczestnik, który chce zrealizować wszystkie moduły powinien:

 • dokonać rejestracji osobno, na wszystkie moduły poprzez formularz elektroniczny dostępny przy każdym module pod hasłem „Zapisz się” na tej stronie (KLIKNIJ)

  lub
   
 • dokonać rejestracji na moduł I pod tym linkiem (KLIKNIJ) oraz przesłać wiadomość do biura Reha Plus z informacją o chęci uczestnictwa w kolejnych modułach. Po wpisaniu na listę uczestników kolejnych modułów, biuro Reha Plus potwierdzi dokonanie zapisu drogą elektroniczną.


Uczestnik, który chce realizować pojedyncze moduły, dokonuje rejestracji na wybrane szkolenia tutaj

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków