TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Biomechaniczne dysfunkcje w górnych stawach odcinka szyjnego kręgosłupa, jako przyczyna bólów głowy
Heiko Dahl – fizjoterapeuta, Senior Instruktor Terapii Manualnej (Niemcy)


Występowanie bólów głowy w populacji jest wysokie, pacjenci cierpiący z tego powodu często poszukują pomocy i ulgi u fizjoterapeutów. Możliwą przyczyną omawianych objawów są rozmaite i wymagane klasyfikacje tego zaburzenia, pogrupowane źródła, objawy i prezentacje wykonywane, by poprowadzić właściwy sposób postępowania terapeutycznego. Jedną z klas stanowi „ból głowy pochodzenia szyjnego”, który obejmuje wszystkie odmiany bólów głowy, które wedle przekonań, są wywoływane przez zmienioną, źle funkcjonującą biomechanikę górnego odcinka szyjnego kręgosłupa. Podejście to jest szeroko tłumaczone w oparciu o zasady Kerr’ a lub konwergencji, które to zasady zostaną omówione w niniejszej prezentacji.
Ból głowy pochodzenia szyjnego uważany jest za ból pasujący do kategorii pierwotnych bólów głowy, które stanowią 80% wszystkich bóli głowy. Stawia to przed fizjoterapeutami wyzwanie, by rozróżnić ból głowy pochodzenia szyjnego od innych pierwotnych bóli głowy, takich jak te związane z migreną i napięciem. W trakcie wykładu, słuchacze dowiedzą się, jakie główne cechy charakteryzują ból głowy pochodzenia szyjnego oraz poznają związane z nim aspekty badania i terapii. Tak jak w innych rodzajach, częstym objawem bólu głowy pochodzenia szyjnego jest doświadczanie bólu w okolicach głowy. Jakkolwiek, w tej specyficznej odmianie bólu głowy, ból wywoływany jest przez dysfunkcje mechaniczną kręgosłupa szyjnego i szyi. By uzupełnić tę kategorię bólu, muszą być spełnione następujące warunki potwierdzające ból głowy pochodzenia szyjnego:
1. Struktury będące źródłem objawów są bolesne w badaniu.
2. Istnieje nerwowe powiązanie pomiędzy strukturą podejrzewaną o zaburzenie i obszarem doświadczanego bólu w głowie, wyjaśniające występowanie objawów.
3. Dysfunkcje lub patologie mogą być identyfikowane przez zaburzenie konkretnej struktury lub obszaru.
Wykład potwierdzi, że badanie z wykorzystaniem technik terapii manualnej jest jednym z zasadniczych narzędzi różnicowania pomiędzy rozmaitymi strukturami wokół odcinka szyjnego kręgosłupa. Wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia takiego badania jest dogłębna biomechaniczna i anatomiczna wiedza z zakresu głowy i szyi. W obrębie tego podejścia podkreśla się fakt reprodukcji bólu, poprzez przykładanie nacisku na różne struktury tego obszaru, co stanowi ważny czynnik kierujący postępowaniem terapeutycznym w bólu głowy pochodzenia szyjnego.

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków