TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Martin Behrendt

Martin Behrendt

Działalność zawodowa

 • 1990 państwowy egzamin z ergoterapii w szkole im. Hartwig Weber w Oldenburg
 • 1990 do 1991 ergoterapeuta w Ortopedycznej Klinice Rehabilitacyjnej Horn Bad Mainberg
 • 1991 do 1994 ergoterapeuta w Klinice Uniwersyteckiej w Kiel/ oddział ortopedii i chirurgii ręki
 • 1994 do 1998 kierownik oddziału ergoterapii w m&i – Klinice Reumatologicznej w Bad Pyrmont
 • Od maja 1998 do kwietnia 2002 zastępca kierownika oddziału ergoterapii w Klinice Chirurgii Ręki w Bad Neustadt/Saale
 • Od kwietnia 2002 do września 2014 kierownik oddziału ergoterapii w Klinice Chirurgii Ręki w Bad Neustadt/Saale 
 • Od września 2014 w wyniku wewnątrzzakładowych zmian na kierownictwo całej części terapeutycznej, zdanie kierownictwa ergoterapii, wciąż działalność jako pełnoetatowy ergoterapeuta w Klinice Chirurgii Ręki w Bad Neustadt/Saale                         
   

Dalsza edukacja:

 •  Terapia Manualna (Kurs Cyriax, Kurs Kaltenborn)
 •  Kursy neurobiologiczne (kurs PNF, kurs Neurodynamiki, kurs Czucie ręki Bern)
 •  Różne kursy o szynach nisko termoplastycznych dla kończyn górnych
 •  od 15.10.2011 Terapeuta ręki DAHTH
 •  Regularny udział w corocznych sympozjach DGH/DAHTH, włącznie z aktywnym udziałem w wykładach o tematach rehabilitacji ręki
 •  Regularny udział i wykłady z zakresu rehabilitacji ręki po interwencjach chirurgicznych dla Kliniki Chirurgii Ręki  Bad Neustadt
 • Od 2005 Referent modułów szkoleń z zakresu terapii ręki
   DAHTH:  Podstawy medyczno – terapeutyczne (Moduł B1) i trzystopniowy moduł o szynach (Moduł C1)
 •  Kursy dla kierowników oddziałów
 •  Kursy Terapeutów EFL

 

           Członkostwo w związkach zawodowych:

 • od 1990 członek Niemieckiego Związku Ergoterapeutów DVE
 • od 1997 członek Niemieckiej Grupy Roboczej Terapii Ręki DAHTH
 • od 2001 do 2013 członek komisji szkoleń DAHTH - udział w rozwoju szkolenia Terapeuta ręki DAHTH
 •  2005 - 2017 rzecznik AG Szyny DAHTH

 

      Publikacje:

 • Specjalistyczne artykuły do fachowych czasopism DAHTH
  • Rocznik 7, numer maj/czerwiec 2004, strona 16 do 23, „Die Implantation von Pyrocarbon-Prothesen der Grund – oder Mittelgelenke und deren Nachbehandlung“ („Implantacja protezy pyrocarbon w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych i leczenie po niej.“)
  • Rocznik 7, zeszyt 1, maj/czerwiec 2004, strona 24 do 29, „Eine neue Möglichkeit um eine mehrgelenkige dynamische Flexionsschiene herzustellen“ („Nowe możliwości stworzenia wielostawowej dynamicznej szyny zgięciowej“)
  • Rocznik 8, zeszyt 2, listopad/grudzień 2005, strona 16 do 23, „Die aktive Nachbehandlung der Vierstrang – Beugesehnennaht“ („Aktywne leczenie pooperacyjne po szyciu ścięgna zginaczy czeterowłóknowe”)
  • Rocznik 15, zeszyt 2, grudzień. 2012, strona 29 do 44, „ Die postoperative Behandlung der Dupuytren´schen Kontraktur in der Klinik für Handchirurgie Bad Neustadt/Saale („Leczenie pooperacyjne przykurczów Dupuytrena w Klinice Chirurgii Ręki Bad Neustadt/Saale“)
 • Artykuły specjalistyczne w fachowych czasopismach chirurgii ręki/ mikrochirurgii/ chirurgii plastycznej (Ha.Mi.Pla.) wydawnictwo Thieme, 37 rocznik, luty 2005, S. 26-34, „Frühe Ergebnisse der Fingermittelgelenkendoprothetik mit Pyrocarbonprothese (Acsension) bei ideopathischen und posttraumatischen Arthrosen“ („Wczesne wyniki endoprotetyki stawów międzypaliczkowych bliższych ręki za pomocą protez pyrocarbon (Acsension) w przypadkach artrozy idiopatycznej i posttraumatycznej”)
 • Rehabilitacja ręki, B. Waldner Nilson, tom 2, 2013, Verletzungen der Strecksehnen: „Fallbeispiele Zone 3-4 und Zone 5-7“ (Uszkodzenie ścięgien prostowników: „Opis przypadków strefa 3-4 i strefa 5-7”)
 • Artykuły specjalistyczne w fachowych czasopismach chirurgii ręki Scan wydawnictwo Thieme, czerwiec 2014 Fallbeispiel zur aktiven Frühmobilisation nach Beugesehnen-mehrstrangnaht (Przykłady przypadków aktywnej wczesnej mobilizacji po szyciu ścięgien zginaczy-wielowłóknowe”)
 • Książka DGH 2015 „Chirurgia ręki“ artykuł: „Schienenversorgung in der Handtherapie“ („ Zaopatrzenie szynami w terapii ręki“)
 • Planowana książka o szynach AG DAHTH: „Niederthermo-plastische Schienenversorgung in der Handtherapie“ („Nisko termoplastyczne zaopatrzenie szynami w terapii ręki“) wydawnictwo Springer

 

Obszary zainteresowania:

Terapia ręki w:

 • Obwodowym uszkodzeniu nerwu (włącznie z treningiem czucia)
 • Uszkodzenie ścięgien zginaczy i/lub prostowników
 • CRPS (Kompleksowy zespół bólu regionalnego)
 • Przykurcze Dupuytrena
 • Reumatoidalne zapalenie stawów

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków