Nasz sklep został przeniesiony pod nowy adres

https://rehaplus-sklep.pl

 

Skrypt kursu podstawowego PNF

Skrypt kursu podstawowego koncepcji PNF


Skrypt zawiera m.in. którki zarys historii PNF, prezentację filozofii metody oraz główne zasady torowania (facilitacji). Ponadto scharakteryzowane i opisane zostały podstawowe terminy.

Publikacja przedstawia m.in.:

  • wzorce ruchowe,
  • pracę z pacjentem na macie,
  • techniki stosowane w koncepcji PNF,
  • ruchy bilateralne kończyn,
  • analizę i naukę chodu,
  • ćwiczenia przygotowujące do chodu.

Całość opatrzona jest licznymi fotografiami, co ułatwia zrozumienia omawianej problematyki.

Autorzy:

  • Aleksander Lizak PT, IPNFA Advanced Instructor

  • Katarzyna Michaluk PT , IPNFA Advanced Instructor

  • Agnieszka Stępień PT , IPNFA Advanced Instructor

 

100 stron

 

Skrypt kursu podstawowego koncepcji PNF